Inwestycja obejmującą budowę trasy o długości 6,5 km, powinna zostać ukończona do 31 sierpnia 2015 r. Skanska za zrealizowanie budowy do końca zaproponowała kwotę 53,94 mln zł. Budżet zamawiającego tj. Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu wynosi natomiast 53,92 mln zł. O wygranej decydowała najniższa cena.

Tańszą ofertę od Skanski, bo o wartości 53,33 mln zł, zaproponował Budimex. Zamawiający podjął jednak decyzję o jej odrzuceniu gdyż uznał, że Budimex m.in. nie dysponuje odpowiednią wytwórnią mieszanek mineralno-asfaltowych na cały okres realizacji kontraktu. Do tego zamawiający stał na stanowisku, że oferta nie była zgodna z SIWZ i zawierała błędy w obliczeniu ceny.

Justyna Tomkowska, rzecznik KIO, poinformowała, że w środę 10 grudnia br. Izba oddaliła odwołanie Budimeksu ws. wyników postępowania.

Źródło: www.wnp.pl