Jutro w Sejmie kolejna nowelizacja ustawy o TK

PiS przygotowuje kolejną nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym - potwierdził w poniedziałek Jacek Sasin (PiS). Nie wykluczył, że projekt trafi pod obrady Sejmu na rozpoczynającym się we...

14.12.2015

Weszły w życie zmiany w dokumentacji medycznej

Rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz określenie wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku...

14.12.2015

Będą wyższe składki na bankowe gwarancje

Nadanie Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu nowych uprawnień, m.in. do przeprowadzania tzw. przymusowej restrukturyzacji - zakłada projekt ustawy o BFG, którym na wtorkowym posiedzeniu zajmie się...

14.12.2015

Zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej

12 grudnia 2015 roku weszły w życie zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które zawierają przepisy określające definicję skierowania, a także...

14.12.2015

Weszły w życie zmiany w prawie farmaceutycznym

12 grudnia 2015 roku weszły w życie zmiany do ustawy - Prawo farmaceutyczne, które obejmują między innymi wprowadzenie zakresu danych, jakie powinny znaleźć się na recepcie oraz wymagań, jakimi musi...

14.12.2015