Związek Firm Pożyczkowych krytykuje projekt nowelizujący ustawę o nadzorze nad rynkiem finansowym, Prawo bankowe i niektóre inne ustawy.
Regulacja nie tylko zwiększa uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego, ale też przewiduje nowe obowiązki i ograniczenia dla firm pożyczkowych. Zgodnie z projektem maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu nie może przekroczyć 25 proc. jego całkowitej kwoty. A Ministerstwo Finansów wskazuje, że przeciętne koszty stałe i koszty ryzyka w przypadku mikropożyczek (do 2 tys. zł) utrzymują się w granicach od 26 proc. do 38 proc. pożyczanej kwoty. „Zaproponowany limit nie pozwala zatem przedsiębiorcom pokryć w pełni ponoszonych kosztów udzielenia pożyczki – nie mówiąc już o uzyskaniu jakiegokolwiek zysku” – podnosi ZFP. W ocenie Związku opłaty pozaodsetkowe powinny być związane z faktycznymi kosztami obsługi kredytu.
Branża obawia się, że spowoduje to również przejście części konsumentów do szarej strefy.
Podobne argumenty zgłasza też Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. „Przeregulowanie rynku lub kompletne jego zamknięcie oznacza powstanie olbrzymiego podziemia pożyczkowego” – wskazywał podczas sejmowej komisji finansów publicznych Adam Jasser, prezes UOKiK.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Czytaj także: Firmy pożyczkowe chcą regulacji rynku, a nie produktów>>>

ID produktu: 40117746 Rok wydania: 2014
Autor: urzędowe dokumenty
Tytuł: Prawo bankowe i inne akty prawne. Przepisy>>>