Celem konkursu Małopolski Inkubator Pomysłowości jest wyłonienie obiecujących biznesplanów zawierających innowacyjne pomysły i/lub technologie mające szansę na wdrożenie, komercjalizację i sukces rynkowy. Zgłoszone biznesplany muszą wpisywać się w jeden z siedmiu obszarów (patrz s. 33) Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020. W konkursie mogą startować doktoranci uczelni oraz placówek naukowych, które mają swoją siedzibę lub oddział na terenie Małopolski.


Autorzy trzech najwyżej ocenionych biznesplanów otrzymają atrakcyjne nagrody finansowe:
- miejsce I - 20 000,00 złotych brutto,
- miejsce II - 15 000,00 złotych brutto,
- miejsce III - 10 000,00 złotych brutto.

Merytorycznej oceny złożonych biznesplanów dokona ekspercka Komisja Konkursowa. W jej skład wejdą specjaliści z bazy ekspertów Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz przedstawiciele Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, a także centrów transferu technologii działających przy największych małopolskich uczelniach.


Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 25 maja 2015 r. podczas konferencji organizowanej przez Województwo Małopolskie w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji 2015. Szczegółowe informacje dostępne są w Regulaminie Konkursu.


Konkurs Małopolski Inkubator Pomysłowości organizowany jest przez Województwo Małopolskie, jako jedno z zadań projektu systemowego dofinansowanego ze środków UE (EFS) pn. „Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego. Projekt pilotażowy”.


W razie pytań prosimy o kontakt: piotr.kaczor@umwm.pl, tel. 12 63 03 534. Regulamin konkursu oraz niezbędne dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na www.imalopolska.eu.

Jacek Młynarz