Śląska gmina wprowadziła darmową komunikację miejską

Samorząd terytorialny

Mieszkańcy Łazisk Górnych w woj. śląskim od stycznia mogą korzystać z trzech darmowych linii autobusowych. Gmina podkreśla, że z bezpłatnych przejazdów tymi liniami, łączącymi obrzeża miasta,...

05.01.2016

Posłowie: za niskie limity mianowań urzędników

Posłowie sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych opiniującej projekt budżetu wyrazili zaniepokojenie niskimi limitami mianowań urzędników w służbie cywilnej; w 2016 r. to 200 osób. Limity...

05.01.2016

Stypendia za wyniki w nauce zwolnione z podatku

Co do zasady, stypendia za wyniki w nauce są zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W praktyce oznacza to, że rodzic ma prawo do skorzystania z tzw. ulgi prorodzinnej.

05.01.2016