Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów i Euroavia Rzeszów  organizują konkurs na wystąpienie podczas „Air law and technology” III Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Forum Technologii.
Konkurs skierowany jest do studentów prawa wszystkich publicznych i niepublicznych uczelni wyższych w Polsce oraz magistrów prawa do dwóch lat po ukończeniu studiów.
Jak informują organizatorzy, konkurs polega na przygotowaniu referatu na jeden z przedstawionych przez organizatorów tematu. Jury konkursowe wyłania najlepszą pracę, która zostanie wygłoszona podczas "Air law and technology" III Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Forum Technologii oraz zamieszczona w publikacji.

Tematy referatów:
1. Regulacje prawne dotyczące lotów w kosmos i lotów stratosferycznych. Technologia rakietowa i technologie kosmiczne.
2. Ochrona środowiska a transport lotniczy i działalność w przestrzeni kosmicznej. Napędy elektryczne w lotnictwie.
3. Prawo konkurencji w przemyśle lotniczym.
4. Odpowiedzialność cywilnoprawna i karnoprawna kontrolerów ruchu lotniczego w świetle regulacji prawa międzynarodowego i prawa UE. Zarządzanie ruchem lotniczym, zakłócenia, problemy.
5. Ochrona patentowa nowych wynalazków dofinansowanych przez kapitał zewnętrzny w świetle prawa międzynarodowego.
6. Prawa pasażera w świetle regulacji prawa międzynarodowego i unijnego.
7. Ochrona własności intelektualnej w przemyśle lotniczym. Projektowanie i certyfikacja konstrukcji lotniczych.
8. Terroryzm lotniczy i jego skutki – odpowiedzialność odszkodowawcza. Bezpieczeństwo w lotnictwie.
9. Katastrofy lotnicze – procedury postępowania związane z wypadkami lotniczymi. Systemy antykolizyjne i nawigacyjne.
10. Wpływ lobby przemysłu lotniczego na prawo UE.

Więcej informacji: http://www.konferencja-lotnicza.pl/konkurs/
oraz na facebooku: https://www.facebook.com/events/1604892016412418