Kandydat na komornika będzie mógł wybrać, w jaki sposób rozwiąże zadanie na egzaminie. Zdecyduje, czy napisze je na komputerze, ręcznie, czy też skorzysta z obu sposobów. Nowela obliguje do informowania, nie później niż na 30 dni przed egzaminem, o warunkach technicznych, jakie musi spełniać sprzęt komputerowy, z którego zdający skorzysta przy rozwiązywaniu zadań. O zamiarze użycia komputera przyszły komornik poinformuje komisję na 21 dni przed egzaminem.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego (Dz. U. poz. 267), które obowiązuje od 27 lutego 2015 r.

ID produktu: 40430100 Rok wydania: 2014
Autor: Wojciech Tomalak
Tytuł: Status ustrojowy i procesowy komornika sądowego>>>