Zgodnie z ustawowym terminem, płatnicy PIT oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku mają czas do końca lutego. Termin złożenia dokumentów za 2014 r. upływa jednak 2 marca, gdyż ostatni dzień lutego przypadł w tym roku w sobotę.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi nowelizacją z 26 września 2014 r., informacje oraz roczne obliczenie podatku składane urzędowi skarbowemu przesyła się wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, gdyż termin na złożenie urzędowi skarbowemu informacji lub rocznego obliczenia podatku w formie dokumentu papierowego upłynął z końcem stycznia. Informacje w formie papierowej mogły jednak składać tylko podmioty rozliczające nie więcej niż 5 podatników, które nie przekazały prowadzenia ksiąg rachunkowych do biura rachunkowego.

Zobacz: PIT: od nowego roku rozliczenia z fiskusem obowiązkowo przez internet >>

Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku oraz działające w ich imieniu biura rachunkowe, dokument elektroniczny podpisują bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym (tzw. BPE). Płatnicy oraz podmioty niepełniący funkcji płatnika, będący osobami fizycznymi, e-deklaracje mogą składać bez konieczności stosowania BPE podpisując je danymi autoryzującymi zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.

Zobacz: Firmowe podatki rozliczysz tylko z bezpiecznym podpisem elektronicznym >>