Dotychczas składanie wszelkich deklaracji (w tym informacji oraz rocznych obliczeń podatku) w zakresie PIT w formie elektronicznej jest zawsze uprawnieniem podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Teraz co do zasady składane w formie elektronicznej muszą być: deklaracje PIT-4 oraz PIT-8AR, informacje PIT-8C, PIT-11 (w tym załącznika do niej PIT-R), IFT-1/IFT-1R i IFT-3/IFT-3R oraz roczne obliczenie podatku PIT-40. Tylko w przypadku niektórych podatników możliwe będzie ich składanie w formie papierowej. Chodzi tu o podmioty, które dane o dochodach podatników sporządzają dla nie więcej niż pięciu osób. Wyjątek stanowi informacja IFT-3/IFT-3R, która zawsze musi być składana w formie elektronicznej.

Zobacz: Opublikowano ustawę dot. przekazywania informacji o dochodach podatników >>

Głównym celem tej nowelizacji jest automatyczne gromadzenie w systemach informatycznych administracji podatkowej danych niezbędnych do uruchomienia w 2015 r. usługi wstępnie wypełnianych zeznań podatkowych dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych pre-filed tax return (PFR). Umożliwi to wprowadzenie zasady wypełniania przez administrację podatkową zeznań w imieniu podatnika. Każdy podatnik na swoim koncie w ramach nowego systemu informatycznego e-podatki, znajdzie wstępnie wypełnione zeznanie PIT, i jeśli uzna, że wszystko jest w porządku to prześle go do urzędu skarbowego automatycznie uzyskując poświadczenie jego odbioru. Usługa PFR nie pozbawi podatnika prawa do wspólnego rozliczenia dochodów małżonków i ulg podatkowych, a także przekazania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, ale w takich sytuacjach podatnik będzie musiał samodzielnie wypełnić odpowiednie rubryki w zeznaniu.

Zobacz: Usługa PFR wymaga nowych zasad składania deklaracji PIT i CIT >>

Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2015 r., lecz mają zastosowanie do dochodów uzyskanych (strat poniesionych) począwszy od 1 stycznia 2014 r.