Od 1 marca 2015 r. wszystkie gabinety lekarskie i stomatologiczne muszą być wyposażone w kasy fiskalne. Dotychczasowe przepisy zwalniały z tego obowiązku lekarzy, którzy osiągali niewielki obrót. Obecnie dotyczą one wszystkich.

Wynika tak z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1544), które weszło w życie 1 stycznia 2015 r. Wprowadziło ono zasadę, że każda praktyka lekarska udzielająca świadczeń zdrowotnych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych musi posiadać kasę fiskalną.

Obowiązujące rozporządzenie dopuszczało zwolnienie z tego obowiązku podatników, którzy na podstawie dotychczasowych przepisów byli z niego zwolnieni. Chodziło o lekarzy, którzy osiągali w ciągu roku obroty niższe niż 20 tys. zł. Zwolnieni byli także lekarze, którzy każde świadczenie dokumentowali fakturą, w której znajdowały się dane identyfikujące odbiorcę. Jednak nie mogli oni przyjąć w ciągu roku więcej niż 20 pacjentów, a liczba porad nie mogła przekroczyć 50. Zwolnienie obowiązywało do 28 lutego 2015 roku. Obecne także ci lekarze muszą posiadać kasy fiskalne w gabinetach.

Kas fiskalnych nie muszą jedynie posiadać lekarze, którzy nie świadczą usług zdrowotnych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Dotyczy to więc tych, którzy świadczą swoje usługi wyłącznie w ramach kontraktu z NFZ lub tych, którzy świadczą je na podstawie umów z innym podmiotem, bez rozliczania usług bezpośrednio z pacjentem.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.zdrowie.abc.com.pl , stan z dnia 2 marca 2015 r.