Opinie o lekarzach na Facebooku

Na Facebooku powstał fanpage, na którym swoje opinie o medykach mogą wyrażać niezadowoleni pacjenci. Lekarze protestują, natomiast pacjenci uważają, że to dobre źródło informacji czytamy w Gazecie...

06.05.2015

Nowe zasady przetwarzania odpadów komunalnych

Środowisko

Zwiększenie wymagań dla instalacji mechaniczno- -biologicznego przetwarzania śmieci pozwoli przerobić część odpadów na nawóz.Rozładunek śmieci i ich przetwarzanie ma się odbywać w budynku, by na...

06.05.2015

Szpitale likwidują oddziały wewnętrzne

Coraz częściej szpitale likwidują oddziały interny, ponieważ prowadzą one do zadłużenia. W roku 2012 było 518 takich oddziałów w polskich szpitalach, w roku 2014 zostało już tylko 506 informuje...

06.05.2015

Sponsorowani lekarze nie rozliczają się z podatku

Lekarze, którym firmy farmaceutyczne fundują pobyty na zagranicznych konferencjach, nie rozliczają się z fiskusem. Dlatego bardziej im się opłaca korzystać z ofert takich firm niż ze szkoleń...

06.05.2015

Wyższe świadczenia emerytalne dla studentów

Osoby, kończąc swoją aktywność zawodową, mają możliwość doliczenia do stażu ubezpieczeniowego okresów nieskładkowych, takie jak nauka na uczelni. Jednak przez obliczenia wykonywane przez ZUS w dużo...

06.05.2015

Młodzi prawnicy stawiają na arbitraż i mediacje

Nowoczesna gospodarka wymaga rozwoju mediacji i arbitrażu mówił kilka dni temu na spotkaniu prasowym wicepremier Janusz Piechociński. Sąd Arbitrażowy Lewiatan wie o tym od lat, na co dowodem może być...

06.05.2015

MF zmienił "czarną listę" rajów podatkowych

W Dzienniku Ustaw zostały opublikowane nowe rozporządzenia z listą tzw. rajów podatkowych, czyli państw i terytoriów, które stosują szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie PIT i CIT. Z list...

06.05.2015

Coraz więcej zgłoszeń dot. przemocy w rodzinie

Prawie 100 tys. niebieskich kart wpłynęło w ubiegłym roku do gminnych zespołów interdyscyplinarnych zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Rok wcześniej było ich 73,1 tys.

06.05.2015

Zbliża się temin przekazania odpisu na ZFŚS

Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń na 2015 r. pracodawca przekazuje na rachunek bankowy ZFŚS w terminie do dnia 30 września. Do 31 maja ma jednak obowiązek przekazać kwotę stanowiącą co...

06.05.2015

Polska awansowała w rankingu aktywnego starzenia

Polska jest przedostatnia w rankingu krajów UE przyjaznych seniorom według indeksu aktywnego starzenia się (AAI). Za nami jest Grecja, a tuż przed nami Słowacja. Dwa lata temu byliśmy na ostatnim...

06.05.2015

MSZ podsumowało 11 lat członkostwa w UE

Najwyższy spośród wszystkich państw Unii Europejskiej - 53 proc. skumulowany wzrost PKB za okres 2004-2014 oraz rekordowe wyniki w handlu zagranicznym to tylko niektóre z gospodarczych i społecznych...

06.05.2015