Jak wiadomo, projekt nowego PZP przyjęto na przedostatnim posiedzeniu Rady Ministrów kierowanej przez premier Ewę Kopacz. Wzbudziło to kontrowersje, z drugiej jednak strony gdyby nie został formalnie przyjęty, to UZP nie mógłby się starać o dofinansowanie ze środków unijnych budowy systemu e-Zamówienia. Musi on powstać do 2018 r. a koszt tego przedsięwzięcia to ponad 67,5 mln zł.

Przyszłość nowego PZP stoi pod znakiem zapytania >>>

Jak pisze "DGP", w pierwszym konkursie na dofinansowanie projekt UZP przepadł właśnie z powodu braku zatwierdzonego projektu nowej ustawy. Po przyjęciu go przez Radę Ministrów UZP chciał wystartować w nowym konkursie. Ale rząd premier Beaty Szydło zdecydował o cofnięciu projektu do uzgodnień międzyresortowych.

Na chwilę obecną nie wiadomo, jakie to może mieć praktyczne konsekwencje dla elektronizacji przetargów. Nie wiadomo też, jak wpłynie to na wynik kolejnego konkursu na dofinansowanie e-Zamówień.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna