Raportowanie CSR to rozliczanie odpowiedzialności

Raportowanie CSR to nie chwalenie się, to rozliczanie odpowiedzialności. Środowisko biegłych rewidentów od kilkunastu lat rekomenduje rozszerzenie zakresu raportowania o zagadnienia niefinansowe. Ale...

21.09.2015

Polskie Centrum Telemedyczne z zarzutami UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przeciwko Polskiemu Centrum Telemedycznemu. Urząd zarzuca przedsiębiorstwu...

21.09.2015