- Na poziomie regionalnym planuje się realizację 16 dwufunduszowych regionalnych programów operacyjnych (RPO), finansowanych z EFRR i EFS – 1 dla Mazowsza i 15 dla pozostałych województw. Poziom dofinansowania unijnego dla Mazowsza jako regionu lepiej rozwiniętego wynosi 80%, a dla pozostałej części kraju 85% jak dla wszystkich regionów mniej rozwiniętych - tłumaczy prelegentka. Główne obszary wsparcia to rozwój kompetencji kluczowych oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu. W przypadku tych ostatnich, poza zakupem nowego sprzętu, zaplanowano szkolenia, na których pedagodzy nauczą się wykorzystywać możliwości, jakie daje im nowa technologia.

IBE: nowy sprzęt nie wywołał cyfrowej rewolucji w szkołach>>

Agnieszka Ryniec ukończyła studia politologiczne na Uniwersytecie Gdańskim. Pracowała jako ekspert  na zlecenie Agencji Rozwoju Pomorza SA przygotowując ekspertyzy, analizy i opracowując strategie rozwoju gmin oraz oceniając możliwości pozyskiwania środków unijnych przez JST i organizacje lokalne. W prelekcji na II Kongresie Edukacja i Rozwój szczegółowo przedstawi plany wykorzystania środków unijnych na edukację w poszczególnych województwach. Więcej>>

Konferencja Edukacja w Samorządach>>