"Dzięki programowi poprawiło się wyposażenie szkół w sprzęt elektroniczny, a uczniowie uzyskali lepszy dostęp do indywidualnych komputerów. Udział w programie wiązał się ze zwiększonym wykorzystaniem na lekcjach technologii informacyjno-komunikacyjnych, takich jak tablica interaktywna, komputer mobilny nauczyciela i Internet." - wynika z badania Instytutu Badań Edukacyjnych.
Sprzęt komputerowy nie był intensywnie wykorzystywany na lekcjach.
"Uczniowie nabrali jednak przekonania, że sprzęt informatyczny czyni naukę szkolną atrakcyjniejszą i łatwiejszą, a Internet jest wygodnym źródłem poszukiwania aktualnych informacji i poszerzania swojej wiedzy. Pomijając kwestię stosowanych pomocy dydaktycznych, nie przyniósł zatem istotnych przeobrażeń w sposobach nauczania i uczenia się. - "Nie zaobserwowano także oczekiwanej w programie poprawy umiejętności podstawowych uczniów (w tym zakresie, w którym są one mierzone przez sprawdzian po szkole podstawowej)." - " - pisze IBE.
Eksperci dodają, że konieczna jest zmiana sposobu nauczania, rekomendują, by nauczyciele kładli nacisk na pracę grupową, zwiększenie samodzielności uczniów oraz zwiększenie liczby angażujących uczniów.

XVII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli już w październiku>>