Które powiaty najlepiej wspierają rodzinny zastępcze?

Samorząd terytorialny

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej szuka powiatów, które najlepiej wspierają rodzinny zastępcze. Zgłoszenia można nadsyłać do końca maja. Według Koalicji bez rozwoju rodzinnej opieki...

30.05.2016

Korporacje pod lupą francuskiego fiskusa

Wiele międzynarodowych firm jest od miesięcy pod większą kontrolą urzędów skarbowych w Europie. Minister finansów Francji Michel Sapin zapowiedział, że jego kraj także będzie skuteczniej kontrolował,...

30.05.2016

Ta strona nie istnieje.

Jeżeli chcesz, możesz zacząć od strony głównej. Ale skoro już tu jesteś, to może sobie coś szybko policzysz

30.05.2016

Wielu chętnych do budowy kolejowej obwodnicy GOP

Zamówienia publiczne

Do PKP PLK wpłynęło 11 ofert w postępowaniu przetargowym na inwestycję w ramach prac na południowo - wschodniej obwodnicy GOP wraz z przyległymi odcinkami na liniach kolejowych nr 154, 171, 661 -...

30.05.2016

Będą zmiany w Klasyfikacji Środków Trwałych

GUS przygotował projekt nowego rozporządzenia w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). Konieczność wydania nowych przepisów wynika ze zmian wprowadzonych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług...

30.05.2016