Podkarpackie: wojewoda zaprezentowała raport otwarcia

Samorząd terytorialny

Problem niedostatecznego zabezpieczenia przeciwpowodziowego w regionie oraz przygotowanie projektu nowego przejścia granicznego z Ukrainą to jedne z zadań wskazanych w raporcie otwarcia, który...

26.04.2016

Szubin: szpital ma nową salę operacyjną

Szpital w Szubinie wzbogacił się o trzecią salę operacyjną, przeznaczoną do cięć cesarskich. Sala powstała w nowo wybudowanym kompleksie operacyjnym, który powstał w miejscu po dawnym oddziale...

26.04.2016

Od 1 maja 2016 roku nowa lista leków refundowanych

Od 1 maja 2016 roku obowiązuje nowa lista leków, na której znalazły się 73 nowe produkty, będące odpowiednikami dotychczas refundowanych. Wykaz leków został poszerzony między innymi o dwa produkty...

25.04.2016

GIF: wycofanie z obrotu serii syropu Thiocodin

Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzją nr 9/WC/2016 wycofał z obrotu na terenie całego kraju kilka serii produktu leczniczego Thiocodin (Codeini phosphas hemihydricus + Sulfogaiacolum), (15 mg + 300...

25.04.2016

Rząd zapowiada stopniowe znoszenie taryf na gaz

Przedsiębiorstwa, które dostarczają gaz do największych przedsiębiorstw, powinny być zwolnione z obowiązku taryfowego już w kwietniu 2017 r.; taryfy dla gospodarstw domowych miałyby przestać...

25.04.2016