Miejska Strefa Kultury w Warszawie czeka na pielgrzymów

Samorząd terytorialny

Liczne koncerty, spotkania z uczestnikami Powstania Warszawskiego i osobami z otoczenia Jana Pawła II, nauka polskich tańców oraz wystawa przybliżająca historię naszego kraju - to tylko niektóre z...

22.07.2016

EMC kupi siedem przychodni na terenie Dolnego Śląska

Spółka EMC Instytut Medyczny SA kupi trzy spółki działające pod marką Aktywne Centrum Zdrowia (ACZ). Spółki prowadzą siedem przychodni zlokalizowanych na terenie Wrocławia, Oleśnicy, Bierutowa i...

22.07.2016

Rozstrzygnięto przetarg na rewitalizację dworca Maczki

Zamówienia publiczne

Przetarg na wykonawcę rewitalizacji zabytkowego dworca Sosnowiec Maczki rozstrzygnęła spółka PKP SA. W budynku przywrócona zostanie obsługa podróżnych, część pomieszczeń zostanie przeznaczona pod...

22.07.2016

MEN określił stawki za weryfikację wyniku matury

Resort edukacji przygotował projekt rozporzadzenia regulującego zadania i tryb działania nowej komisji rozpatrującej wyniki matur. Za ponowne sprawdzenie zadania arbitrzy otrzymają od 75 do 125 zł.

22.07.2016

Koniec z pozornym podpieraniem się cudzym potencjałem

Zamówienia publiczne

Jednym z problemów w zamówieniach jest fikcyjne podpieranie się cudzymi kompetencjami. Nowelizacja p.z.p. wprowadza obowiązek podwykonawstwa firm, na których zasobach opiera się wykonawca w przetargu...

22.07.2016

Zatrzymano celników z Medyki podejrzanych o korupcję

Czterech celników z polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Medyce (Podkarpackie) zostało zatrzymanych za przestępstwa korupcyjne i narażanie Skarbu Państwa na stratę w wysokości prawie 1,5 mln...

22.07.2016

Środki ochrony prawnej w PZP po nowelizacji

Zamówienia publiczne

Mała nowelizacja p.z.p. modyfikuje zakres zaskarżenia czynności zamawiającego w postępowaniach krajowych, zmienia sposób liczenia terminu na wniesienie odwołania, a także zasady postępowania...

22.07.2016

ŚDM: resort środowiska będzie promował polską przyrodę

Środowisko

W czasie ŚDM resort środowiska zamierza promować polską przyrodę, m.in. zachęcając do odwiedzania parków narodowych. IMGW przygotowało dla pielgrzymów specjalną aplikację pogodową, z której dowiedzą...

22.07.2016

Kraków zyskał nowe połączenie z autostradą A4

Budownictwo

Kraków zyskał od czwartku połączenie z ul. Księcia Józefa stanowiącej fragment drogi wojewódzkiej nr 780 z południową obwodnicą miasta znajdującą się w ciągu autostrady A4. Nowa droga stanowi także...

22.07.2016