Mediacje są procesem, w którym uczestnicy próbują usunąć rozbieżności swych stanowisk w obecności akceptowanej trzeciej osoby.  W trakcie mediacji mediator (trzecia osoba) nie ustala, kto w konflikcie zawinił, lecz pomaga stronom ustalić satysfakcjonujące je rozwiązanie - mediacje opierają się więc na modelu współdziałania.

Metoda ta jest trwalsza w porównaniu do procesu sądowego, ponieważ umożliwia stronom bezpośrednie i aktywne uczestniczenie w procesie poszukiwania wspólnego rozwiązania problemu. Potwierdzono też, że mediacje prowadzą do ugody szybciej niż procesy sądowe, a ich koszty są niższe.

Dostępny w internetowej księgarni Profinfo poradnik "Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów" autorstwa światowego autorytetu w tym zakresie, Christophera W. Moore'a, został uzupełniony o nowe sposoby wykorzystania mediacji w dziedzinie sporów handlowych, publicznych i osobistych oraz wpływ uwarunkowań kulturowych na przebieg mediacji.

\\\\\\\
Dowiedz się więcej z książki
Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów \
    \\
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • \\
  • darmowa wysyłka od 50 zł
  • \
\

 

W publikacji omówiono szerokie spektrum zagadnień związanych z mediacjami, uzupełniając treści o modelowe standardy postępowania mediatorów, przykładowe porozumienie w sprawie usług mediacyjnych, listę kontrolną początkowych uwag i stwierdzeń mediatora, a także przykładowy formularz dokumentacji porozumienia.

"Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów" skierowane są do profesjonalistów - prawników, menedżerów, urzędników, psychologów - oraz do wszystkich, którzy chcą pogłębić wiedzę o rozwiązywaniu konfliktów oraz są zainteresowani tematyką mediacji.