21 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Lasów

Środowisko

Już po raz czwarty obchodzimy Międzynarodowy Dzień Lasów. Ten wyjątkowy dzień został ustanowiony w 2012 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.Obecnie lasy w Polsce zajmują ponad 29 proc. terytorium.

21.03.2016

Faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych

Zamówienia publiczne

Dyrektywa 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych przewiduje powszechne przejście przez kraje członkowskieUE na fakturowanie elektroniczne. Polska do 27 listopada...

21.03.2016

Rząd likwiduje radę ds walki z nietolerancją

Rząd PiS zamierza rozwiązać Radę do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji. Nad projektem zarządzenia w tej sprawie pracuje już Ministerstwo...

21.03.2016

ZPP negatywnie o limitowaniu płatności gotówkowych

Obniżenie progu płatności gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami do 15 tys. zł może być szkodliwe dla polskiej gospodarki, uderzając głównie w małe i średnie przedsiębiorstwa - uważają przedstawiciele...

21.03.2016