Wiceminister Teresa Wargocka uczestniczyła w Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Budowlanych i Zawodowych zorganizowanej w gmachu ministerstwa edukacji narodowej. Na spotkaniu obecni byli również m.in. przedstawiciele szkół zawodowych, urzędów pracy, organizacji pozarządowych działających w sektorze oświaty, pracodawców, związków zawodowych, centrów kształcenia praktycznego, zawodowego i ustawicznego.
Podczas konferencji rozmawiano głównie o efektywności kształcenia zawodowego i możliwościach zmian organizacyjno-prawnych.
– Dzisiejsze spotkanie chciałabym wpisać w cykl debat, które odbywają się obecnie w całej Polsce – zaproponowała wiceminister edukacji. – Niech efektem tej konferencji będzie wspólny pomysł, w jaki sposób, zorganizować kształcenie zawodowe bazując na takich płaszczyznach jak rynek pracy i gospodarka. Nie zapominając przy tym o uczniu – powiedziała sekretarz stanu w MEN.
W wystąpieniach poruszano tematy związane z oczekiwaniami rynku pracy od absolwentów szkół zawodowych, a także z problemami kształcenia w branży budowlanej.
Janusz Bokser z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu podkreślił wpływ praktycznej nauki zawodu realizowanej u pracodawców na szybkie podjęcie zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Wskazał również na znaczącą rolę uczenia się przez całe życie w dostosowywaniu się do zmian zachodzących na rynku pracy.
Paweł Babij, Prezes Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa, określił trudności, z jakimi zmaga się kształcenie w branży budowlanej. Postulował wypracowanie rozwiązań, które ułatwiłyby współdziałanie szkół z przemysłem. Paweł Babij zaakcentował także istotne znaczenie skutecznego doradztwa zawodowego, które – jego zdaniem – nie powinno sprowadzać się do wyboru danej szkoły, lecz konkretnego zawodu.
Przedstawiciele firm z branży budowlanej zaprezentowali również dobre praktyki we współpracy ze szkołami zawodowymi.
Uczestnicy konferencji zostali także zapoznani z możliwościami wykorzystania przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe środków europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020.
Wiceminister Teresa Wargocka podkreśliła konieczność efektywnego wykorzystania środków europejskich przeznaczonych na kształcenie zawodowe. Zwróciła uwagę także na zwiększenie roli regionu w promocji kształcenia zawodowego, w tym na potrzebę wzmocnienia zadań samorządów wojewódzkich oraz kuratorów oświaty. Potwierdziła również zamiar systemowego rozwiązania przez MEN kwestii doradztwa zawodowego w systemie oświaty.
Podczas spotkania odbyło się także uroczyste zakończenie Konkursu Plastycznego dla uczniów gimnazjum pt. „Budowlanka szkołą dobrego wyboru”, zorganizowanego przez Sekcję Szkół Budowlanych Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej w Grudziądzu.

 

Kompania Węglowa nadal będzie zatrudniać absolwentów szkół górniczych>>

 

Dowiedz się więcej z książki
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł