Proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące zasad i sposobu utworzenia dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w ramach oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej. Dodatkowe oddziały przedszkolne miałyby powstać w odrębnym, oddalonym od szkoły budynku, który jest własnością gminy.
Czy istnieje konieczność tworzenia szkoły filialnej?
Jeśli tak, to w jaki sposób i w oparciu o jakie przepisy?
Czy wystarczy zmienić statut szkoły oraz uchwałę o sieci oddziałów przedszkolnych poprzez dodanie nowego adresu tych oddziałów?


Odpowiedź:
Oddział przedszkolny może funkcjonować w dwóch budynkach pod warunkiem zapewnienia bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami.

Oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola. Zgodnie z § 5 ust. 6 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, w szkole podstawowej mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego. Więcej>>

Dowiedz się więcej z książki
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł