Dokumentacja medyczna w laboratorium diagnostycznym

W niniejszym komentarzu przedstawiono problematykę zasad prowadzenia dokumentacji medycznej w laboratoriach diagnostycznych. Odwołując się do praktycznych przykładów, autor omawia zarówno zasady o...

23.06.2016

Obowiązki szpitala w przypadku śmierci pacjenta

Komentarz przedstawia obowiązki podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne a w szczególności szpitala w sytuacji śmierci pacjenta. W artykule...

23.06.2016

Rzepliński: już nie zniszczą Trybunału

Rządząca większość nie jest już w stanie zlikwidować ani zdegradować Trybunału Konstytucyjnego. Uniemożliwi to opór społeczny i rosnące naciski z zagranicy uważa prezes TK prof. Andrzej Rzepliński.

23.06.2016

Ekspert o... znaczeniu map zdrowotnych dla szpitali

Mapy potrzeb zdrowotnych to opracowania uwzględniające specyfikę potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych, sporządzane na podstawie art. 95a-95c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej...

23.06.2016

Co należy wiedzieć o kontraktach lekarskich?

Niniejszy komentarz omawia wybrane elementy umów cywilnoprawnych o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawieranych przez lekarzy z podmiotami leczniczymi. Autor analizy, podając przykładowe...

23.06.2016