W wyniku planowanej implementacji przepisów tzw. dyrektywy tytoniowej do prawa polskiego zmienią się wymogi dotyczące między innymi wyglądu opakowań wyrobów tytoniowych.  Na opakowaniach pojawią się nowe ostrzeżenia zdrowotne oraz odpowiednie informacje o zaprzestaniu palenia.

Importerzy i producenci wyrobów tytoniowych mogą uzyskać szczegółowe informacje na ten temat w Departamencie Zdrowia Publicznego Ministerstwo Zdrowia pod numerem tel.: 22 53 00 107.

Czytaj: E-papierosy tylko dla pełnoletnich>>>

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z 3 kwietnia 2014 roku w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylająca dyrektywę 2001/37/WE a także projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych dostępne są na stronie Ministerstwa Zdrowia – www.mz.gov.pl

Dowiedz się więcej ze szkolenia
Odpowiedzialność majątkowa szpitali za błędy medyczne - SZKOLENIE


rzetelna i aktualna wiedza