W poradniach specjalistycznych funkcjonujących przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. St. Rybickiego w Skierniewicach wysoki odsetek nie zgłaszanych wcześniej absencji w marcu 2016 roku dotyczył przede wszystkim poradni leczenia uzależnień (31,16 procent), poradni zdrowia psychicznego (14,25 procent), poradni położniczo-ginekologicznej (13,50 procent) oraz poradni nefrologicznej (12,10 procent). 

Jeżeli porada lekarska nie może zostać zrealizowana w dniu zgłoszenia, poradnia, w której pacjent chce się leczyć, wpisuje go na listę oczekujących. Wyznaczany jest termin, w którym pacjent powinien zgłosić się do lekarza. Prowadzenie list oczekujących jest obowiązkowe. Ma na celu zapewnienie wszystkim pacjentom równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Gdy pacjent kontynuuje leczenie i wymaga okresowych, w ściśle ustalonych terminach,  kolejnych wizyt u lekarza, nie jest wpisywany na listę oczekujących.

Czytaj: Podlaskie: ponad 500 pacjentów miesięcznie nie zgłasza się na wizyty do specjalistów>>>

Obowiązkiem lekarza lub poradni jest poinformowanie pacjenta o planowanym terminie wizyty i o zmianie tego terminu. Dlatego tak ważne jest podanie w rejestracji swoich aktualnych danych.

Aby sprawdzić czas oczekiwania w poszczególnych poradniach czy szpitalach można skorzystać z informatora, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem: http://kolejki.nfz.gov.pl/. 

Na stronie można znaleźć informacje o średnim czasie oczekiwania na wizytę  a także o tzw. pierwszym wolnym terminie. Pierwszy wolny termin wskazuje na dzień, w którym pacjent może zostać przyjęty w celu udzielenia świadczenia. Termin ten może się zmieniać, ponieważ każdego dnia na listę oczekujących mogą zostać wpisani nowi pacjenci lub mogą być z niej skreśleni np. z powodu rezygnacji z udzielenia świadczenia.

Odwołanie wizyty jest obowiązkiem ustawowym pacjenta. Informację można przekazać osobiście lub telefonicznie, dzwoniąc do odpowiedniej poradni. 

Wykaz placówek medycznych z numerami telefonów do rejestracji, jest dostępny również na  stronie internetowej łódzkiego NFZ: www.nfz-lodz.pl. Oprócz tego funkcjonują całodobowe infolinie, pod którymi również można poinformować o odwołaniu wizyty u specjalisty.

Dowiedz się więcej ze szkolenia
Odpowiedzialność majątkowa szpitali za błędy medyczne - SZKOLENIE


rzetelna i aktualna wiedza