Niewielki udział biegłych w sporach przetargowych

Zamówienia publiczne

Mimo wzrostu liczby powoływanych biegłych w prowadzonych przez Krajową Izbę Odwoławczą postępowaniach w dalszym ciągu jest ona niska. Wynika to z braku kompromisu między wymogiem merytorycznego...

24.08.2016

Ziobro: areszt dla przestępców, nie dla ich ofiar

Do aresztu mają trafiać przestępcy, a nie ich ofiary mówi minister sprawiedliwości-prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Prokuratorzy dostali instrukcje, by składali zażalenia, jeśli sędziowie będą...

24.08.2016

MF określił wzór Dokumentu Przekazania Towaru

Szczegółowy tryb przeniesienia na terytorium kraju praw i obowiązków osoby korzystającej z procedury końcowego przeznaczenia, a także wzór dokumentu stosowanego przy takim przeniesieniu, określa...

24.08.2016

ZNP: większość nauczycieli nie popiera reformy

Na ponad 2,6 tys. nauczycieli, którzy wypowiedzieli się w sondzie przeprowadzonej przez Głos Nauczycielski gazetę Związku Nauczycielstwa Polskiego 31 proc. jest przychylnych pomysłom, które na zmiany...

24.08.2016

Stadion Śląski ma być gotowy za rok

Budownictwo

Stadion Śląski będzie gotowy za rok przekonują władze woj. śląskiego, które prowadzą modernizację tego obiektu. Na razie wybrano dostawcę ponad 54 tys. krzesełek - widownia ma być utrzymana w...

24.08.2016

Odwołanie i interes prawny po nowelizacji PZP

Zamówienia publiczne

Urząd Zamówień Publicznych w wydanej opinii prawnej całkowicie zmienia wykładnię przepisu dotyczącego interesu prawnego, koniecznego do składania odwołania. Może to spowodować przewlekłość...

24.08.2016

Władze Gdańska chcą postawić ponad 6,1 tys. lamp

Samorząd terytorialny

Do 2025 r. władze Gdańska planują postawić w 500 punktach miasta, pozbawionych do tej pory oświetlenia, ponad 6,1 tys. lamp ulicznych. Na obszarze tym mieszkają ok. 54 tys. osób. Obecnie w mieście...

24.08.2016

MRPiPS: pieniądze z 500 plus nie mogą być marnotrawione

Samorząd terytorialny

Rodzice najlepiej wiedzą, na co wydawać pieniądze z Programu Rodzina 500 plus. Nie mamy ambicji, by ich kontrolować, ale pieniądze nie mogą być marnotrawione -powiedziałwiceminister rodziny Bartosz...

24.08.2016