Sąd konkursowy ma pomóc kierownikowi zamawiającego

Zamówienia publiczne

Sąd konkursowy w szczególności sporządza informacje o pracach konkursowych, przygotowuje uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu, a także występuje z wnioskiem o unieważnienie konkursu. Sąd konkursowy...

06.05.2016

Wyższa opłata za egzaminy dla biegłych rewidentów

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podwyższyła opłaty za egzaminy w postępowaniu kwalifikacyjnym do 450 zł z obowiązującej dotychczas kwoty 400 zł. Egzaminy opłacone do 2 maja br. nie będą jednak...

06.05.2016