O organizacji wywozu cmentarnych śmieci decyduje gmina

Środowisko

Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zawierają uregulowania w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych (np. cmentarzy), aczkolwiek to każda...

07.04.2016

Dane osobowe pod ścisłą ochroną

RODO

Każdy sposób zapewnienia danym bezpieczeństwa będzie do przyjęcia, ale gdy coś pójdzie nie tak, pobłażania nie będzie. Niedopatrzenie może kosztować nawet 20 mln EUR.

07.04.2016

Rząd zapowiada podwyżkę opłaty paliwowej

Podniesienie wysokości opłaty paliwowej jest jedną z propozycji wypracowanych przez Komitet sterujący ds. optymalizacji procesu realizacji inwestycji drogowych - poinformowało w czwartek Ministerstwo...

07.04.2016

Prokuratura tworzy nowe struktury ds. wojskowych

Prokurator generalny będzie miał zastępcę ds. wojskowych a w Prokuraturze Krajowej powstanie Departament do Spraw Wojskowych. Odpowiednie wydziały i działy powstaną też w prokuraturach okręgowych i...

07.04.2016