MEN przypomina: organizator wypoczynku musi zgłosić wyjazd do kuratoriuMinisterstwo edukacji narodowej przygotowało poradnik dla rodziców, w którym przypomina m.in. o obowiązkach organizatorów wypoczynku. Dzięki zgłoszeniu wypoczynku wizytatorzy z kuratorium mogą skontrolować miejsca wypoczynku nie tylko przed, ale i w trakcie pobytu dzieci. Podobne kontrole może przeprowadzać straż pożarna i sanepid. Rodzic, aby czuć się spokojnym o bezpieczeństwo swojego dziecka, przed wykupieniem turnusu może sprawdzić organizatora w specjalnie utworzonej bazie wypoczynku, która działa pod adresem wypoczynek.men.gov.pl.
W bazie znajdują się wszystkie legalnie organizowane obozy, kolonie i inne formy zorganizowanego wypoczynku. Dzięki temu rodzic może dowiedzieć się wszystkiego o organizatorze, poznać m.in. jego adres, numer telefonu, e-mail, termin oraz lokalizację wypoczynku. Dzięki bazie informacje o poszczególnych zgłoszeniach przesyłane są elektronicznie do właściwych miejscowo służb sprawujących nadzór nad wypoczynkiem.
Każdy organizator jest zobowiązany m.in. do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku oraz zatrudnienia wykwalifikowanej kadry sprawującej właściwą opiekę wychowawczą. Kierownicy wypoczynku i wychowawcy muszą spełniać określone warunki oraz nie mogą być karani za przestępstwa na szkodę małoletniego.

 

Dowiedz się więcej z książki
Organizacja wycieczek szkolnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Nowe zasady - 2 części
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł