Szkolnictwo zawodowe: będzie tylko lepiej

Wraz ze zmianami w strukturze szkolnictwa w systemie oświaty wprowadzamy zmiany do kształcenia zawodowego, które mają być zmianami tylko na lepsze podkreślała Jadwiga Parada podczas III Kongresu...

02.11.2016

Kluczowa rola umowy w partnerstwie publiczno-prywatnym

Samorząd terytorialny

Poprzez umowę partnerstwa publiczno-prywatnego partner prywatny przejmuje na siebie co do zasady- obowiązek finansowania przedsięwzięcia oraz odpowiedzialność za większość zadań gospodarczych...

02.11.2016

Prezes ZUS zapowiada uproszczenie struktur Zakładu

Ubezpieczenia społeczne

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska chce uproszczenia struktur w ramach trwającego przeglądu funkcjonowania firmy i jego kadr, zapowiada zmiany struktury organizacyjnej Zakładu, które rozpoczną się...

02.11.2016

Woda, gleba i powietrze w przemyśle

Środowisko

W dniach 24-25 listopada odbędzie się III edycja Forum Ochrony Środowiska. Podczas spotkania, omówiony zostanie wpływ aktualnie wprowadzanych oraz projektowanych regulacji środowiskowych na przemysł...

02.11.2016