Projekt zmian w Prawie celnym wpłynął do Sejmu

Do Sejmu wpłynął przedłożony przez Radę Ministrów projekt zmian w przepisach celnych w związku z ustanowieniem unijnego kodeksu celnego, który wraz z rozporządzeniami unijnymi stosowany jest we...

10.05.2016

Premie zwiększają dochód do opodatkowania

Aby uatrakcyjnić sprzedaż przedsiębiorcy stosują premie pieniężne dla swoich nabywców są to kwoty wypłacane nabywcom, który dokonali zakupów w odpowiednio dużej skali. Premie te nie są uregulowane...

10.05.2016

Biuletyn MSSF dla spółek giełdowych

Firma Deloitte opublikowała Biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 14. Tematyka biuletynu skupia się na kilku stałych działach tematycznych takich jak: kwestie MSSF w ujęciu branżowym, obszary, na...

10.05.2016

Informacja o przyczynie zgonu jest objęta tajemnicą

Informacja o przyczynie zgonu, podobnie jak informacja o stanie zdrowia, objęta jest tajemnicą i śmierć pacjenta, co do zasady nie zwalnia podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych z obowiązku jej...

10.05.2016

Polski pracownik nie odczuwa satysfakcji z pracy

Z raportu Czas na zawodowe zmiany wynika, że 70 proc. Polaków uważa, że ich zarobki są za niskie, natomiast blisko połowa sądzi, że ma ograniczone możliwości awansu w obecnej pracy. Ponadto 39 proc....

10.05.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski