Nowe prawo wodne oraz plany dotyczące budowy zbiornika wodnego Kąty-Myscowa na rzece Wisłoce były głównymi tematami konferencji prasowej z udziałem Mariusza Gajdy, wiceministra środowiska, która odbyła się 14 marca w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.

Budowa wielofunkcyjnego zbiornika retencyjnego Kąty-Myscowa jest niewątpliwie inwestycją kluczową zapewniającą prawidłowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe województwa podkarpackiego. Powstanie wspomnianego obiektu  jest bardzo istotne dla regionu górnej Wisły, gdzie na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat występowały zarówno katastrofalne w skutkach powodzie, jak i długotrwałe okresy suszy. Dzięki realizacji przedsięwzięcia ograniczona zostałaby aktualna strefa zalewu wody 100-letniej na obszarze ok. 5,4 tys. ha, na których zamieszkuje blisko 22 tys. osób. Ochroną objętoby nie tylko ponad 7 tys. budynków mieszkalnych i gospodarczych, ale także 714 km dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz 74 obiekty mostowe, 5 ujęć wód i 7 oczyszczalni ścieków. Nie bez znaczenia pozostaje również stworzenie rezerwuaru wysokiej jakości wody pitnej dla zaopatrzenia dużych aglomeracji miejskich, m.in. Jasła, Dębicy czy Mielca.

Jednostką odpowiedzialną za przygotowanie i realizację wspomnianego przedsięwzięcia jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Aktualnie trwają prace mające na celu uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Wiceminister Mariusz Gajda stwierdził na spotkaniu z mediami, iż budowa tego zbiornika jest w pełni uzasadniona i nie wpłynie ona negatywnie na środowisko, a zbiornik poza ochroną przed powodzią będzie także wspomagał zaopatrzenie w wodę w okresach suszy.

Źródło: www.rzeszow.uw.gov.pl, www.mos.gov.pl, stan z 17.03.2017 r.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami