Zmiany w wymaganiach Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

19 czerwca 2016 roku weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany do wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Zmiany dotyczą przede wszystkim złagodzeń wymagań, które nie miały przełożenia na...

21.06.2016

Ponad 50 mln zł na dzienne domy opieki medycznej

Ministerstwo Zdrowia podpisało pierwsze umowy o dofinansowanie dotyczące utworzenia dziennych domów opieki medycznej. W całej Polsce powstaną 54 takie miejsca. Docelowo zostaną podpisane umowy na...

21.06.2016

Ponad 50 mln zł na dzienne domy opieki medycznej

Ministerstwo Zdrowia podpisało pierwsze umowy o dofinansowanie dotyczące utworzenia dziennych domów opieki medycznej. W całej Polsce powstaną 54 takie miejsca. Docelowo zostaną podpisane umowy na...

21.06.2016

Kolejna sędzia TK wyrokuje i kontestuje

Sędzia Julia Przyłębska odczytała jako przewodnicząca we wtorek wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ale jednocześnie zgłosiła zdanie odrębne do niego. W jej ocenie TK winien orzekać na zasadach...

21.06.2016

Krupnioki śląskie chronioną nazwą pochodzenia w UE

Od 11 lipca b.r. krupnioki śląskie produkowane na terenie województw śląskiego i opolskiego oraz gminy Dziadowa Kłoda (powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie) stają się chronioną nazwą...

21.06.2016

E-learning i jego zastosowanie w ochronie zdrowia

E-learning daje możliwość kształcenia, doszkalania czy samokształcenia pracowników za pomocą różnorodnych aplikacji. Znalazł szerokie zastosowanie szczególnie w dużych instytucjach, gdzie skala...

21.06.2016

Nowe wymagania dla urządzeń radiowych

BHP

Wymagania dla urządzeń radiowych, procedury oceny zgodności urządzeń radiowych z wymaganiami oraz zakres dokumentacji technicznej tych urządzeń określa nowe rozporządzenie Ministra Cyfryzacji.

21.06.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski