Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK zaznaczył, że 2016 r. był w całości rokiem rozpisywania przetargów, zaś bieżący rok przeznaczony jest na podpisywanie umów. W 2018 r. rozpoczną się wszystkie duże inwestycje kolejowe. Powodem opóźnienia w realizacji inwestycji było zbyt wolne rozpoczęcie wydawania środków z unijnej perspektywy na lata 2014-2020.

Do końca roku PKP spodziewa się podpisania umów o wartości 20 mld zł. Wraz z umowami zawartymi w ostatnich dwóch latach spółki wydadzą ponad 30 mld zł, co stanowi połowę wartości planu inwestycji do 2023 r. 

Jak wskazał Przemysław Gorgol, szef Centrum Unijnych Projektów Transportowych, zaangażowanie PLK w realizację inwestycji wygląda obiecująco, zaś zaawansowanie prac przetargów jest również widoczne. Z korzyścią dla obu stron pozostają także zmiany w zakresie współpracy z wykonawcami i dostawcami materiałów budowlanych. To na zamawiającym aktualnie spoczywa większe ryzyko finansowe. Potrzebny jest jednak skuteczny mechanizm, który zobowiąże zamawiającego do szybszego podejmowania decyzji. 

Źródło: Gazeta Prawna