Centralny Ośrodek Informatyki podlegający Ministerstwu Cyfryzacji poinformowało o wyborze pięciu wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w przetargu na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewniania zasobów ludzkich w obszarze IT. Wykonawcy zostali wybrani m.in. na podstawie kryterium ceny, ilości rekruterów, którymi dysponuje wykonawca, ilości programistów Java i ilości testerów w bazie wykonawcy. Cube.ITG otrzymało 96,5 pkt na 100 możliwych. 

- Wybór Cube.ITG potwierdza nasze kompetencje i możliwości w zakresie obsługi tak dużego i odpowiedzialnego zamówienia dla Centralnego Ośrodka Informatyki. Istotnym jest także fakt, iż złożyliśmy tę ofertę samodzielnie, bez konsorcjantów, co rodzi dużą odpowiedzialność, ale i satysfakcję z mając nadzieję jak najlepiej świadczonych usług na rzecz jednostki rządowej – mówi Marek Girek, prezes Zarządu Spółki Cube.ITG i jej główny Akcjonariusz.

Źródło: Informacja prasowa spółki Cube.ITG