Firmy rodzinne na Kongresie w Białymstoku

Firmy rodzinne. Renesans, status quo czy kryzys? to temat jednego z paneli na 3. edycji Wschodniego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się w dniach 22-23 września w Białymstoku.

21.09.2016

Sejm o zniesieniu ubezwłasnowolnienia

Sejm rozpatrzy dzisiaj poselski projekt zmian w ustawie kodeks rodzinny i kodeks cywilny, który przewiduje, że osoby ubezwłasnowolnione mogłyby wystąpić o uchylenie ubezwłasnowolnienia i zastąpić go...

21.09.2016

Startuje konkurs NBP dla młodzieży

Narodowy Bank Polski już po raz kolejny ogłasza konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prace można nadsyłać do 16 października.

21.09.2016

Dyrektor gimnazjum będzie zastępcą w podstawówce

Reforma oświaty skutkować będzie zmianami na stanowiskach dyrektorów.Jeżeli gimnazjum stanie się częścią szkoły podstawowej, to jego dyrektor zostanie zastępcą w tworzonej placówce - pisze Agata...

21.09.2016

Nowy podatek od handlu od 1 stycznia 2017 roku

Resort finansów zawiesi pobór podatku od handlu detalicznego w obecnej formie; przedstawi projekt ustawy o podatku od handlu wielkopowierzchniowego według innej formuły; podatek ten będzie...

21.09.2016

SN broni szpitali przed windykatorami

Prawo jest jasne – obrót należnościami szpitalnymi wymaga zgody organu założycielskiego, najczęściej samorządu. Szpitale nie będą musiały płacić części należności wartych miliony złotych. Sąd...

21.09.2016

Rynek prywatnych usług medycznych szybko rośnie

Już 5 mld euro jest wart rynek usług prywatnych i rośnie u nas najszybciej w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Hitem stają się usługi zdalnego monitoringu zdrowia i telerehabilitacji.

21.09.2016

Monitoring sądów: punktualność to wciąż problem

W sądach wciąż jest problem z punktualnym rozpoczynaniem rozpraw. Średnie spóźnienie to 15 minut wynika z najnowszego raportu Obywatelskiego Monitoringu Sądów przygotowanego przez fundację Court...

21.09.2016

Rząd tworzy program pracy dla więźniów

Umożliwienie nieodpłatnej pracy skazanych na rzecz większej liczby podmiotów niż ma to miejsce obecnie, co ma zrekompensować część kosztów utrzymania więźniów oraz poprawić skuteczność resocjalizacji...

21.09.2016

Rekompensaty za nieudany początek wakacji

Co najmniej 250 pozwów w związku z wakacyjnymi awariami samolotów czarterowej linii lotniczej Small Planet trafiło do sądów. Liczba przedsądowych wezwań do zapłaty jest jeszcze większa, ponieważ...

21.09.2016