Radom: 4 mln zł na inwestycje w szpitalu

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu otrzyma z budżetu województwa mazowieckiego ponad 4 mln zł. Środki te będą przeznaczone na wkład własny do projektu termomodernizacji budynku głównego...

28.12.2016

Farmy wiatrowe zapłacą wyższe podatki

Środowisko

Od dnia 1 stycznia 2017 roku farmy wiatrowe zapłacą wyższe podatki. Zmieniają się zasady opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości, w zakresie określenia podstawy opodatkowania...

28.12.2016

Sad: zwolnienie katechetki w ciąży zgodne z prawem

Krakowski Sąd Okręgowy uznał, że rozwiązanie umowy z katechetką w ciąży było zgodne z prawem i nastąpiło z winy pracownicy. Jednocześnie stwierdził, że przepisy prawa pracy dotyczące ochrony kobiet w...

28.12.2016

Lubuskie: wsparcie finansowane na edukację zdrowotną

Zarząd województwa lubuskiego przeznaczył 80 tys. zł. na działalność organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym na edukację zdrowotną. Wkrótce...

28.12.2016

Uchwała krajobrazowa aktem prawa miejscowego

Samorząd terytorialny

W związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, rada gminy została upoważniona do wydania tzw. uchwały krajobrazowej. Uchwała krajobrazowa ma charakter aktu prawa miejscowego.

28.12.2016

W 2017 roku duże zmiany dla podatników VAT

Firmy w przyszłym roku czekają istotne zmiany w VAT; m.in. wzrosną kary za nierzetelne rozliczenie podatku. Natomiast ekonomiści będą śledzić decyzje agencji ratingowych oceniających wiarygodność...

28.12.2016

Mięśniaki macicy można leczyć farmakologicznie

Mięśniaki macicy to choroba dotykająca także kobiety w wieku rozrodczym. Szacuje się, że cierpi na nią 50–60 procent kobiet między 35 a 45 rokiem życia. Choroba ta może przekreślić plany...

28.12.2016