Nowy tekst jednolity ustawy o podatku akcyzowym

9 stycznia w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14 grudnia 2016 r. ogłoszony został tekst jednolity ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43)....

10.01.2017

Będzie nowa ulga inwestycyjna dla przedsiębiorców

Wprowadzenie mechanizmu jednorazowego rozliczenia nakładów inwestycyjnych do kwoty 100 tys. zł rocznie poprzez ich uwzględnienie w kosztach uzyskania przychodów w wyniku dokonanych odpisów...

10.01.2017

MR członkiem stowarzyszenia OpenPEPPOL

Zamówienia publiczne

Ministerstwo Rozwoju przystąpiło do stowarzyszenia OpenPEPPOL, którego celem jest umożliwianie i ułatwianie przedsiębiorstwom komunikacji elektronicznej, związanej z uczestnictwem w przetargach i...

10.01.2017

Unia dofinansuje termomodernizację Biblioteki Narodowej

Budownictwo

Dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej, termomodernizacja i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach Biblioteki Narodowej będzie możliwe. Umowa w tej sprawie została podpisana pod...

10.01.2017

Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2016 r.

Zamówienia publiczne

Do dnia 1 marca 2017 r. każdy podmiot zobligowany do stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych musi się wywiązać z obowiązku złożenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdania z...

10.01.2017

Wiceprezes TK już nie zastępuje prezesa

Prawnicy

Nie Stanisław Biernat, ale Mariusz Muszyński ma rządzić w trybunale w zastępstwie Julii Przyłębskiej. Decyzja ta może być traktowana jako obejście konstytucji, a przekazanie uprawnień odbyło się bez...

10.01.2017