Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni wprowadza od 1 stycznia 2020 r. zakaz handlu we wszystkie niedziele z wyjątkiem 2 niedziel przed świętami Bożego Narodzenia, 1 przed Wielkanocą i 4 ostatnich niedziel w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu. Zakaz będzie też obowiązywał 24 grudnia i w sobotę przed Wielkanocą po 14.00.

Na podstawie przepisów przejściowych od 1 marca 2018 r. handel będzie dozwolony w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca, a od 1 stycznia 2019 r. – tylko w ostatnią niedzielę.

Ustawa zawiera obszerną listę włączeń spod zakazu. Nie będzie on dotyczył m.in. sklepów internetowych, stacji benzynowych, dworców kolejowych, aptek, piekarni, cukierni.

Za złamanie zakazu ustawa przewiduje karę grzywny w wysokości od 1 tys. zł do 100 tys. zł.

 

Posiedzenie senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w sprawie ustawy odbyło się 5 grudnia. Komisje nie zakończyły prac. Następne posiedzenie komisji odbędzie się dziś (12 grudnia) o godz. 8.15.