W tym roku laureatami nagrody pierwszego stopnia w kategorii rozwiązania techniczne i organizacyjne zostali Michał Dziadek i Maciej Polok z DMP SYSTEM Sp. z o.o. w Świętochłowicach za opracowanie Górniczego Światłowodowego Systemu Pomiaru Temperatury - GSPT. Jest to innowacyjna metoda, która umożliwia stałe monitorowanie temperatury, a przez to skuteczniejsze zapobieganie pożarom w kopalniach.

System - jak podkreślono - może znaleźć zastosowanie we wszystkich zakładach górniczych spółek węglowych. W tej kategorii zostały także przyznane dwie nagrody drugiego stopnia, trzy nagrody trzeciego stopnia i siedem wyróżnień.

Laureatami pierwszego miejsca w kategorii prace naukowo-badawcze zostali z kolei Leszek Morzyński i Grzegorz Szczepański z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - PIB w Warszawie za opracowanie systemu zdalnego monitoringu parametrów hałasu i drgań w środowisku pracy.

Wdrożenie tego systemu umożliwia lepszą ochronę pracowników przed skutkami tych groźnych dla zdrowia czynników. Metoda opracowana przez naukowców z Warszawy wykorzystuje źródła energii odnawialnej do zasilania systemu, przez co może działać ekonomicznie i bez przerwy. W kategorii prac naukowych przyznano też nagrodę drugiego stopnia.

"Pamiętajmy - zwracam się tu do pracodawców, że inwestowanie w poprawę bezpieczeństwa pracy ma oprócz wymiaru społecznego, również istotny wymiar ekonomiczny" - powiedziała podczas uroczystości wręczenia nagród Rafalska.

Szefowa resortu rodziny i pracy przywołała badania Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego, z których wynika, że "każde euro wydane na poprawę warunków pracy generuje ponad dwa euro zysku w ciągu jednego roku od wdrożenia".

"Opracowania zgłaszane na konkurs to właśnie rozwiązania wdrożone. Oszacowano, że wdrożenie tych rozwiązań w tym roku przyniosło bezpośrednią poprawę warunków pracy niemal 12 tys. osób" - podkreśliła.Szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska podkreśliła, że ważnym osiągnięciem konkursu jest popularyzacja i wdrażanie konkretnych rozwiązań na rzecz poprawy warunków pracy. "Upowszechnianie wyników konkursu stwarza możliwość wykorzystania przez innych, wartościowych rozwiązań, dobrych praktyk, niekoniecznie tej sekcji gospodarki, z której one powstały" - podkreśliła.

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy jest organizowany od 1972 r. Laureatom przyznawane są nagrody pieniężne i wyróżnienia, a od 1995 roku - również wyróżnienia dla zakładów pracy. Wśród nagrodzonych są zarówno duże zakłady przemysłowe, jak i małe zakłady rzemieślnicze, a także instytuty naukowe i młodzi wynalazcy - wszyscy, którzy działają na rzecz zwiększania bezpieczeństwa pracy, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie.

Organizatorem konkursu jest Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Podczas uroczystości wręczenia nagród w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej wzięli udział m.in. minister Elżbieta Rafalska, wiceminister Elżbieta Bojanowska, dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego prof. Danuta Koradecka. (PAP)

autor: Karolina Kropiwiec