Samorządy wspierają osoby z niepełnosprawnościami

Samorząd terytorialny

Jednostki samorządu terytorialnego realizują projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu lokalnych społeczności. Samorząd Równych Szans to konkurs, który...

13.09.2017

Dodatkowe odwołanie od matury całkiem popularne

Blisko 700 maturzystów wystąpiło o weryfikację wyniku egzaminu maturalnego przez Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Ogółem odwołania dotyczyły ponad 2 tys. zadań egzaminacyjnych, najwięcej z...

12.09.2017

SN nie odpowiedział na pytanie ws. powołania prezes TK

Sąd Najwyższy nie odpowiedział na pytanie, czy Julia Przyłębska jako prezes Trybunału Konstytucyjnego została wybrana zgodnie z prawem. Wyjaśnił tylko, że Andrzej Rzepliński nie mógł złożyć wniosku o...

12.09.2017