Sejm uchwalił zmiany w ustroju sądów

Zmiana zasad powoływania i odwoływania prezesów sądów przez zwiększenie uprawnień ministra sprawiedliwości oraz wprowadzenie zasady losowego przydzielania spraw sędziom - to główne zapisy nowelizacji...

12.07.2017

Sejm uchwalił zmiany w KRS

Sejm uchwalił w środę nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, która przewiduje m.in. wygaszenie kadencji 15 członków Rady będących sędziami. Ich następców ma wybierać Sejm - dziś wybierają...

12.07.2017

Malta legalizuje małżeństwa homoseksualne

Niemal jednogłośnie parlament Malty uchwalił w środę ustawę zezwalającą na zawieranie związków małżeńskich przez pary tej samej płci. Od trzech lat na wyspie dopuszczalne były cywilne związki, w tym...

12.07.2017

RPO: dlaczego geriatrii nie ma w sieci szpitali?

W polskim systemie ochrony zdrowia nie ma wypracowanego modelu kompleksowej i skoordynowanej opieki geriatrycznej, a brak uwzględnienia oddziałów geriatrycznych w sieci szpitali może okazać się...

12.07.2017

Zmiany w wymaganiach Dobrej Praktyki Wytwarzania

Od 22 lipca 2017 r. wejdą w życie zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania polegające na dostosowaniu aneksów w załącznikach do wytycznych Komisji...

12.07.2017

Stanowisko dyrektora wyłącznie w drodze konkursu

Oprócz postępowania konkursowego ustawa o systemie oświaty przewidywała w art. 36a ust. 14 możliwość przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora bez przeprowadzania konkursu. Po zmianach w...

12.07.2017

Koszty działań marketingowych a podatek dochodowy

W celu zwiększenia sprzedaży towarów i usług przedsiębiorcy organizują różnego rodzaju akcje promocyjne (np. przekazują klientom drobne prezenty lub organizują konkursy z nagrodami). Autor Kompasu...

12.07.2017