Przedmiotem postępowania prowadzonego przez RPP jest między innymi kwestia trudności pacjentów powiatu pszczyńskiego w dostępie do ich dokumentacji medycznej z powodu zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych przez zakład leczniczy w Pszczynie.

Przypomnijmy, że kontrakt został wypowiedziany 20 marca br. operatorowi szpitala, spółce Centrum Dializa, po tym jak NFZ uznał, że szpital nie realizuje zaleceń pokontrolnych w sprawie m.in. spełniania standardów w zakresie liczby zatrudnionych lekarzy na dwóch oddziałach oraz wymagań straży pożarnej dotyczących istnienia drogi ewakuacyjnej.

Rzecznik Praw Pacjenta informuje, że pacjent ma prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej. W szczególności jest to istotne w przypadku konieczności kontynuacji leczenia przez pacjentów w innych placówkach medycznych.

"Brak zapewnienia dostępu do dokumentacji medycznej w takich przypadkach może stanowić realne zagrożenie dla zdrowia pacjentów" - podkreśla RPP. i dodaje, że podmiot leczniczy, który kończy wykonywanie działalności leczniczej w jednej ze swoich placówek pod dotychczasowym adresem, powinien dołożyć staranności, aby odpowiednio wcześniej zabezpieczyć dokumentację medyczną celem ochrony danych w niej zawartych oraz umożliwić uzyskanie tej dokumentacji przez pacjentów (tak: Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 kwietnia 2018, sygn. akt II OSK 69/18 ).

 

Zdaniem RPP, jeżeli pacjent ma trudności w dostępie do swojej dokumentacji medycznej może swoją sprawę zgłosić do Rzecznika Praw Pacjenta. Każdy przypadek zostanie wnikliwie przeanalizowany. O poradę w tej sprawie może również zwrócić się za pośrednictwem bezpłatnej infolinii Rzecznika Praw Pacjenta działającej pod numerem 800 190 590, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 20.00. 

Rzecznik przypomina, że katalog praw pacjenta określony w ww. ustawie obejmuje prawo pacjenta do: świadczeń zdrowotnych; informacji; zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych; tajemnicy informacji z związanych z pacjentem; wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych; poszanowania intymności i godności pacjenta; dokumentacji medycznej; zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza; poszanowania życia prywatnego i rodzinnego; opieki duszpasterskiej; przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.