Sędzia, która jest też prezesem warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", kandydaowała na wakujące stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Przed rozpoczęciem dyskisji nad je kandydaturą na posiedzieniu Krajowej Rady Sądownictwa poseł Krystyna Pawłowicz (PiS), która reprezentuje w KRS Sejm, rozdała członkom Rady listę sędziów, którzy 21 marca br. przyjechali do Brukseli i spotykali się tam m.in. z wiceprzewidniczacym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem oraz przedstawicielami Parlamentu Europejskiego Tematem rozmów były zmiany wprowadzane w polskim wymiarze sprawiedliwości.    

To, że kserokopia listy uczestników wyjazdu do Brukseli była przedmiotem analizy członków KRS przyznał jej przewodniczący sędzia Leszek Mazur. Potwierdzi, że to posłanka Krystyna Pawłowicz przekazała tę listę członkom KRS. Jak powiedział "Rzeczpospolitej", "nie do końca mu się to podobało, bo to wrzucenie akcentu politycznego do merytorycznych prac Rady". - Ale jeżeli członek KRS składa taki materiał, to wszyscy pozostali powinni się z nim zapoznać - stwierdził.