Małopolskie gminy przeciwko reklamom wzdłuż Zakopianki

Samorząd terytorialny

Montevideo to wspólne przedsięwzięcie Województwa Małopolskiego i większości gmin położonych wzdłuż Zakopianki. Jak podkreślają samorządowcy, jego celem jest likwidacja nadmiernej ilości reklam...

12.09.2017

80 proc. dzieci w wieku 7–8 lat ma własny smartfon

Większość dzieci otrzymuje pierwszy smartfon w wieku ok. 8 lat wynika z badania F-Secure i sieci Plus Bezpieczny smartfon dla dziecka. Wśród uczniów pierwszych klas szkół podstawowych już 80 proc. ma...

12.09.2017

KRS wskazała w 2016 r. 500 kandydatów na sędziów

KRS przedstawiła prezydentowi w 2016 r. ok. 500 kandydatur na sędziów; zaopiniowała też 218 ustaw i rozporządzeń - wynika z jej sprawozdania, z którym we wtorek zapoznała się sejmowa komisja...

12.09.2017

Budownictwo z 4 mld zł zaległości na koniec I półrocza

Budownictwo

Przeterminowane zaległości firm budowlanych wobec sektora finansowego i partnerów biznesowych wyniosły na koniec pierwszego półrocza 2017 r. 4,06 mld zł. W ciągu sześciu miesięcy kwota ta wzrosła o...

12.09.2017

Wodór zmienia oblicze motoryzacji

Nowe technologie

Łatwy do uzyskania wodór może być paliwem przyszłości. Taki napęd elektryczny zasilany wodorem w przeciwieństwie do akumulatorów sprawdza się nawet na długich dystansach, ponieważ ładowanie trwa...

12.09.2017

CMS doradzała PKO BP przy dużej emisji obligacji

Rynek

Prawnicy z kancelarii CMS doradzali PKO BP przy nowej emisji obligacji . podporządkowanych. Środki pozyskane z emisji (kwotę 1,7 mld PLN) zostaną przeznaczone na zwiększenie przez Bank kapitału Tier...

12.09.2017