Rzecznik z Unii załatwi patent w Polsce

Możliwość odbycia aplikacji rzecznikowskiej w Polsce przez obywateli państw Unii Europejskiej oraz doprecyzowanie jej przebiegu i trybu naboru przewiduje przyjęty przez rząd 11 maja br.projekt...

12.05.2010

PARP lepiej pomoże przedsiębiorcom

Nowe instrumenty wsparcia przedsiębiorców przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości przewiduje przyjety 11 maja br. przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o tej agencji. Poszerzony ma...

12.05.2010

Nie ma chętnych na akcje? Rząd sprzeda taniej

Jeśli w wyniku przeprowadzenia przetargu lub aukcji nie dojdzie do sprzedaży akcji Skarbu Państwa z powodu niewpłynięcia żadnej oferty albo odrzucenia wszystkich zgłoszonych ofert, albo braku...

12.05.2010

Podatnik będzie lepiej poinformowany

Organ podatkowy, przekazując sprawę organowi odwoławczemu, zobowiązany będzie już nie tylko do pisemnego ustosunkowania się do przedstawionych przez stronę zarzutów, ale też do poinformowania strony...

11.05.2010

Wojsko redukuje administrację

Wojsko zlikwiduje dwa okręgi wojskowe, a liczba wojskowych komend uzupełnień zmniejszona zostanie ze 123 do 86. Takie między innymi zmiany przewiduje przyjęty 11 maja br. przez rząd projekt ustawy....

11.05.2010

Biedni zapłacą mniej za prąd

Rodziny mające problemy finansowe będą płaciły rachunki za energię niższe o ok. 30 procent. Straty poniesione z tego powodu przez przedsiębiorstwa energetyczne będą im refundowane z budżetu państwa....

11.05.2010

U doradców podatkowych tajemnica lepiej chroniona

Doradcę podatkowego z tajemnicy zawodowej będzie mógł zwolnić tylko sąd. Będzie on mógł też występować przed sądami w sprawach celnych i egzekucji administracyjnej oraz rekalmować swoje usługi. Takie...

10.05.2010

Nowelizacja prawa telekomunikacyjnego podpisana

Pełniący obowiązki głowy państwa marszałek Sejmu Bronisław Komorowski podpisał 7 maja br. ustawę z 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zgodnie z nią, abonentem jest nie...

09.05.2010

Będzie lepszy nadzór nad ratingami?

Agencje ratingowe, które oceniają wiarygodność finansową państw i spółek, mają podlegać Komisji Nadzoru Finansowego - przewiduje poprawka Komisji Finansów Publicznych do projektu zmian w ustawach...

07.05.2010

W zamówieniach publicznych o jeden dokument mniej

Realizacja inwestycji drogowej lub budowa lotniska publicznego nie wymaga już złożenia przez zamawiającego oświadczenia stwierdzającego jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane....

07.05.2010

Mniejsze wydatki przewoźników lotniczych

Przewoźnicy lotniczy zapłacą w Polsce niższe opłaty nawigacyjne. To skutek obniżenia od 1 maja br. kwoty, jaką Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wpłacać musi do budżetu państwa....

07.05.2010

Nie będzie limitów na taksówki

Transport drogowy taksówką będzie mógł wykonywać każdy, kto spełni ustawowe warunki dostępu do zawodu. Rady miast i gmin nie będą już mogły limitować tej działalności gospodarczej. Rewolucję w...

06.05.2010

Dla niepełnosprawnych tylko szkolenia zawodowe

W celu przeciwdziałania nieracjonalnemu wykorzystywaniu środków publicznych zgromadzonych na zakładowych funduszach rehabilitacji osób niepełnosprawnych, nowe rozporzadzenie wprowadza zakaz łączenia...

06.05.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski