Sejm będzie zaostrzał prawo karne

Podczas rozpoczynającego się 19 maja br. posiedzenia Sejmu odbedzie się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustaw o zmianie Kodeks karny oraz ustawy o policji, której celem jest...

18.05.2010

Rząd zaplanuje rezerwy strategiczne

Rząd będzie opracowywał 5-letnie programy rezerw strategicznych. Propozycje dotyczące ich tworzenia, utrzymywania oraz likwidacji będą mogły zgłaszać organy administracji rządowej realizujące zadania...

18.05.2010

Większa przejrzystość w funduszach inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne obowiązane będą przekazać nieodpłatnie uczestnikom informacje o ilości oraz łącznej wartości jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych posiadanych przez nich według...

18.05.2010

Zmiany w statucie BGK

Rok temu z katalogu spraw, które powinny zostać określone w statucie Banku Gospodarstwa Krajowego, wykreślone zostało wskazanie osoby uprawnionej do reprezentowania BGK, ponieważ odpowiedni przepis...

18.05.2010

Upominek do 200 zł bez podatku

Wartość materiałów promocyjnych i reklamowych przekazywanych przez przedsiębiorcę konkretnemu klientowi będzie wolna od podatku dochodowego, jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekroczy...

17.05.2010

Rewolucja w protokołowaniu zamówień publicznych

Jasność, czytelność, łatwość w wypełnianiu, swoboda co do formy oraz mniejsza liczba wzorów, to podstawowe cele, które przyświecają prawodawcy w tworzeniu nowego rozporządzenia w sprawie protokołu...

17.05.2010

Czas pracy kierowców będzie lepiej kontrolowany

Firmy transportowe o wysokim stopniu ryzyka występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdów mogą być częściej kontrolowane. Taką możliwość przewiduje nowe rozporządzenie ministra...

17.05.2010

Biznes krytykuje projekt zmian w ustawie o lobbingu

Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowany został projekt założeń ustawy o lobbingu, według której organizacje społeczne, w tym także zrzeszające pracodawców, gdy będą...

17.05.2010

Prawnicy coraz bardziej interesują się arbitrażem

Arbitraż nie jest w Polsce zbyt popularny. Nie doceniają go jeszcze przedsiębiorcy, ale najgorsze jest to, że nie jest on jeszcze doceniany i propagowany przez polskich prawników - twierdzi Beata...

17.05.2010

Minister zdefiniuje ryzyko w eksporcie

Minister finansów będzie określał definicje ryzyka handlowego, politycznego i nierynkowego w odniesieniu do umów objętych ubezpieczeniem eksportowym. Upoważnia go do tego zmieniona niedawno ustawa....

17.05.2010

Będzie więcej obszarów ochrony ptaków

Przygotowany przez Ministerstwo Środowiska projekt nowego rozporządzenia przewiduje zwiększenie obszarów specjalnej ochrony ptaków ze 141 do 144. Po tej zmianie obszary te będą w sumie obejmować...

16.05.2010

MiFID lepiej ochroni klientów instytucji finansowych

Pracownicy instytucji finansowych nie mogą doradzać ani rekomendować klientom konkretnych instrumentów finansowych. Mogą ich jedynie informować. Informować muszą jednak bardzo rzetelnie. Taki...

14.05.2010

Rząd chce zmienić przepisy o lobbingu

W pracach nad tworzeniem ustaw w sejmowych komisjach i podkomisjach będą mogli uczestniczyć tylko lobbyści zawodowi. Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe tylko jeśli zarejestrują się jako...

14.05.2010

Niższe koszty prywatyzacji spółek Skarbu Państwa

Obniżenie kosztów prywatyzacji ponoszonych przez Skarb Państwa oraz przyspieszenie procesu prywatyzacji, to główne cele stawiane przed rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie analizy spółki,...

13.05.2010

Za rok kasy fiskalne w kacelariach

Od 1 maja 2011 r. w wielu nowych placówkach usługowych, w tym w kancelariach prawnych i gabinetach lekarskich będą musiały pojawić się kasy fiskalne - wynika z przygotowanego przez Ministerstwo...

13.05.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski