Pojazd wycofany z ruchu, niższa składka na OC

W przypadku czasowego wycofania pojazdu z ruchu, skutkującego zmniejszeniem prawdopodobieństwa wypadku w okresie ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń, na wniosek posiadacza pojazdu mechanicznego, jest...

03.04.2010

Przewoźnik może zawiesić działalność na rok

Liberalizację zasad wykonywania zawodu przewoźnika drogowego przewiduje wchodząca w życie z dniem 3 kwietnia 2010 r. nowelizacja ustawy o transporcie drogowym. Łatwiej będzie uzyskać licencję...

02.04.2010

Prezydent podpisał 11 ustaw

W czwartek 1 kwietnia br. Lech Kaczyński złożył podpisy po jedenastoma nowymi ustawami. M.in. pod nowelizacja ordynacji podatkowej, ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawą o...

02.04.2010

Większa kontrola placówek opiekuńczych

Wzmocnienie uprawnień nadzorczych i kontrolnych wojewody w odniesieniu do placówek zapewniających całodobową opiekę niepełnosprawnym, chorym przewlekle lub w podeszłym wieku, prowadzonych na zasadach...

01.04.2010

Samorządowcy opiniują rządowe projekty

Aż 28 projektów ustaw i innych aktów prawnych przygotowywanych przez rząd zaopiniowała 31 marca br. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Dotyczą one m.in. bezpieczeństwa i ratownictwa w...

01.04.2010

Procedura administracyjna do poprawki

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowało do rozpatrzenia przez rząd projekt zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego. Proponowane zmiany mają na celu przede wszystkim...

31.03.2010

Łatwiej będzie założyć żłobek

Żłobek przestanie być zakładem opieki zdrowotnej, co pozwoli na stworzenie większej liczby tego typu placówek. Opiekę nad dziećmi do lat trzech można będzie też organizować w formie klubów...

31.03.2010

Nowa regulacja dotycząca ochrony dzieci

Z dniem 31 marca 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o ratyfikacji Konwencji o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności...

31.03.2010

Zatrudnianie niepełnosprawnych bez opinii PIP

31 marca 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 40, poz. 223).

31.03.2010

Pomoc społeczna nie podlega egzekucji cywilnej

Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe,...

31.03.2010

Rząd chce zaostrzyć prawo karne

Na 25 lat więzienia lub dożywocie skazany zostanie sprawca zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, z użyciem materiałów wybuchowych lub broni palnej, z wzięciem zakładnika, zgwałceniem lub rozbojem....

31.03.2010

W 2011 r. będzie przeprowadzony spis powszechny

W Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa o przeprowadzeniu w 2011 r. spisu powszechnego ludności i mieszkań. Obowiązki związane z realizacją spisu będą ciążyły również na gminach.

30.03.2010