Obrączki na razie tylko dla nielicznych

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją przepisów o dozorze elektronicznym, która ma poszerzyć znacznie krąg skazanych, którzy będą mogli skorzystać z tego typu kary. To potrzebna zmiana, ponieważ jak...

20.03.2010

Zasady wystawiania faktur VAT mają być uproszczone

Nawet 18 mld euro przynieść mają europejskim przedsiębiorstwom oszczędności wynikające z projektowanych zmian w unijnej dyrektywie o VAT. Uprościć mają one wymogi związane z fakturowaniem,...

19.03.2010

Skazani nie zostaną posłami i senatorami

Sejm uchwalił 19 marca br. zmianę w ordynacji wyborcząej do parlamentu, która wprowadza zakaz kandydowania dla osób skazanych prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia...

19.03.2010

Kara dla sprawcy przecieku, nie dla dziennikarza

Ujawnienie informacji postępowania przygotowawczego, które służy interesowi publicznemu, nie zagraża dobru śledztwa i nie naraża na szwank interesu osób trzecich nie będzie już przestępstwem. Taką...

19.03.2010

Wyższe koszty odwołań w zamówieniach publicznych

Uczestników postępowań o udzielenie zamówienia publicznego obowiązują nowe zasady w zakresie kosztów postępowania odwoławczego. Wprowadziło je obowiązujące od 17 marca 2010 r. nowe rozporządzenie...

19.03.2010

Będzie zmiana w ustawie o CBA

Obradujące 17 marca br. z udziałem premiera Donalda Tuska Kolegium do Spraw Służb Specjalnych przedyskutowało projekt zmian w ustawie o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym w konsekwencji wyroku...

18.03.2010

Prostsze wnioski o dotacje dla mniejszości narodowych

Zmniejszenie liczby załączników do wniosków o dotacje, elektroniczne wypełnianie formularzy oraz rezygnacja z niektórych, wymaganych wcześniej oświadczeń, to tylko część zmian w procedurze ubiegania...

18.03.2010

Potrzebne zmiany w prawie o zgromadzeniach

Polskie prawo dotyczące zgromadzeń publicznych jest zbyt restrykcyjne i zawiera zbyt wiele ograniczeń. Dobrze więc, że jest propozycja jego nowelizacji. Jednak proponowane zmiany są zbyt skromne -...

17.03.2010

W Sejmie pakiet ustaw reformujących polską naukę

Projakościowe finansowanie instytucji naukowych, ściślejsze powiązanie nauki z sektorem gospodarczym, przejrzyste zasady zatrudniania uczonych oraz budowanie jak najlepszych warunków do rozkwitu...

17.03.2010

Zmiany w dofinasowaniu bezrobotnych

Nowe wymagania musi spełnić bezrobotny składający wniosek o przyznanie środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej....

17.03.2010

Samorząd wyda nowe uchwały

Skutkiem nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego jest również utrata mocy dotychczasowych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Nowelizacja wprowadza nowe upoważnienia do...

16.03.2010

Rząd o nowych dowodach osobistych

Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów rozpatrzyć ma projekt ustawy o dowodach osobistych. Nowy dowód ma być dokumentem elektronicznym, który będzie miał taki sam status prawny, jak tradycyjny dowód...

16.03.2010

Janusz Kochanowski: nie jestem wybieralny

Kadencja rzecznika praw obywatelskich niedługo się zakończy. Czy Janusz Kochanowski będzie starać się o drugą? Nie sądzę, abym był wybieralny. Jestem zbyt dokuczliwy i uciążliwy. Może się...

16.03.2010

Od przyszłego roku elektroniczne dowody osobiste

Od początku 2011 roku mają obowiązywać mają nowe przepisy dotyczące elektronicznego dowodu osobistego. Przyjęty 16 marca br. przez Radę Ministrów projekt ustawy o dowodach osobistych przewiduje, że...

16.03.2010

Mniej sprawozdawczości w małych firmach

Parlament Europejski zatwierdził zmiany w unijnych przepisach sprawozdawczości rachunkowej, które pozwolą na wprowadzenie ułatwień w stosunku do mikroprzedsiębiorstw. Małe przedsiębiorstwa będzie...

15.03.2010