Większy nadzór nad energetyką jądrową

Państwowa Agencja Atomistyki uzyska większe uprawnienia do nadzoru nad obiektami jądrowymi. Takie m.in. założenia do projektu ustawy zmieniającej Prawo atomowe, przyjęła we wtorek 22 czerwca br....

23.06.2010

Rynek finansowy nie chce likwidacji licencji

Rezygnację z licencji maklera i doradcy oraz wprowadzenie dla nich egzaminów interwencyjnych, przewiduje rządowy projekt ustawy. Takie zmiany będą niekorzystne dla rynku - ocenia 90 proc. firm...

22.06.2010

Więcej biokomponentów w paliwie

Podniesienie z 5 do 7 proc. udziału biokomponentów w paliwach przewidują przyjęte 22 czerwca br. przez rząd założenia do projektu nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości...

22.06.2010

Zmienia się świat i nasze roszczenia

Coraz bardziej z procesami odszkodowawczymi musi się liczyć cały sektor usług medycznych: prywatny i publiczny. Ale nie tylko on Jeszcze 50 lat temu żaden palacz papierosów, który zachorował na tzw....

22.06.2010

UEFA zgłosi celnikom towary ustnie

Przedstawiciele UEFA przyjeżdżający do Polski nie będą mieli obowiązku zgłaszania na dokumencie SAD wyposażenia zawodowego. Takie zmiany w przepisach wprowdzone zostały w związku z przygotowaniami do...

21.06.2010

Czy Sejm zdąży zmienić ustawę o CBA?

Na rozpoczynającym się w środę 23 czerwca br. posiedzeniu odbyć ma się pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Jeśli cała procedura legislacyjna nie zostanie...

21.06.2010

Powstanie lista wykluczonych z unijnej pomocy

Instytucje i firmy pozbawione z jakiegokolowiek powodu prawa korzystania z funduszy europejskich, trafią do specjalnego rejestru. Projekt rozporządzenia określającego procedury wpisywania ne tę listę...

21.06.2010

Więcej osób skorzysta z pomocy społecznej

Więcej osób będzie mogło skorzystać ze świadczeń z pomocy społecznej. Obradujący 21 czerwca br. Zespół do Spraw Ubezpieczeń Komisji Trójstronnej uzgodnił, że trzeba zmienić kryteria dotyczące...

21.06.2010

Elektroniczne zgłoszenia celne tuż, tuż

Ministerstwo Finansów poinformowało, że 30 czerwca br. zakończą się działania pilotażowe związane z wdrożeniem w systemie CELINA bezpapierowej obsługi przywozowych zgłoszeń celnych. Od 1 lipca każdy...

21.06.2010

MS zmieni przepisy o kontrolach osobistych więźniów

Gdy w lutym tego roku Helsińska Fundacja Praw Człowieka interweniowała w resorcie sprawiedliwości w sprawie poniżających kontroli osobistych w polskich zakładach karnych, w odpowiedzi dowiedziała...

21.06.2010

Będzie ustawa na wakacyjny najem domów

Konieczność implementacji unijnej dyrektywy z 14 stycznia 2009 r. w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do niektórych aspektów umów timeshare, umów o długoterminowe produkty wakacyjne, umów...

20.06.2010

Rząd: wdrożenie dyrektywy powodziowej na finiszu

Projekt ustawy implementującej dyrektywę powodziową, czyli zmiana ustawy Prawo wodne został przyjęty przez Komitet Rady Ministrów w czerwcu br. Jednocześnie zapewniono już w większości środki na...

19.06.2010

Będzie łatwiej o legalizację samowoli budowlanej

W miejscowościach, w których nie ma planu miejscowego, do legalizacji samowoli budowlanej wystarczy posiadanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Taką zmianę wprowadziła...

19.06.2010

Nowa ustawa wiele zmieni na rynku kredytowym

Zmiany proponowane w ustawie o kredycie konsumenckim wydłużą i skomplikują proces kredytowy. Wzrosną także koszty udzielenia kredytów. Banki jednak nie stracą, ponieważ dojdzie do wyrównania pozycji...

18.06.2010

Zaległe porządki w rejestrach sądowych

Obecnie tysiące wpisów w rejestrach sądowych jest niezgodnych ze stanem rzeczywistym. Według szacunków Ministerstwa Sprawiedliwości nawet 170 tys. spółek prawa handlowego wpisanych w dawnym rejestrze...

18.06.2010

Ustawa o przemocy w rodzinie podpisana

Pełniący obowiązki prezydenta marszałek Sejmu Bronisław Komorowski podpisał 18 czerwca br. nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zmieniona ustawa wprowadza m.in. zakaz stosowania...

18.06.2010

Informatyzacja urzędów z opóźnieniem

Od 17 czerwca br. wraz ze znowelizowaną ustawą o informatyzacji, miały wejść w życie trzy rozporządzenia wykonawcze: w sprawie profilu zaufanego, w sprawie identyfikacji użytkowników i w sprawie...

17.06.2010

O interpretację podatkową można prosić mailem

Wniosek o wydanie interpretacji prawa podatkowego można składać także za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jest to jedna ze zmian Ordynacji podatkowej, która uwzględnia nowe rozwiązania...

17.06.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski