Ułatwienia w obrocie jednostkami funduszy

Uczestnicy funduszy inwestycyjnych otwartych, jak i same fundusze będą mogli, dzięki obowiązującej od 17 lipca br. ustawie, sprawniej przeprowadzać operacje zbycia lub odkupienia jednostek...

18.07.2010

Zmiany w prawie autorskim łamią konstytucję?

Nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych łamie konstytucję i tworzy niesprawiedliwe zasady rynkowe - uważa Konsorcjum Przyjazne Prawo Autorskie i w tej sprawie przekazało do...

15.07.2010

Mniej biurokracji u jubilerów

Zmniejszenie biurokracji w branży złotniczo-jubilerskiej, podniesienie jej konkurencyjności oraz bezpieczeństwa obrotu wyrobami jubilerskimi - to główne założenia przyjętego na posiedzeniu 13 lipca...

15.07.2010

Komornik będzie mógł odmówić egzekucji

Wierzyciel dochodzący swojej należności musi się liczyć z odmową przeprowadzenia egzekucji, jeżeli zbyt duża odległość okaże się nieopłacalna dla komornika....

15.07.2010

Uproszczona rejestracja spółek zepsuje kodeks

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego otrzymała do zaopiniowania projekt zmian kodeksu spółek handlowych. Zakłada on wprowadzenie szczególnej procedury rejestrowania spółek z o. o., która byłaby...

15.07.2010

Pozwy zbiorowe już nie straszą

Już 19 lipca wejdą w życie przepisy ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Według ekspertów Kancelarii Prawniczej Deloitte Legal firmy nie powinny lekceważyć pozwów zbiorowych, jednak...

15.07.2010

Unia daje krajom swobodę w uprawie GMO

Komisja Europejska zaproponowała we wtorek 13 lipca, by to kraje członkowskie same decydowały, czy chcą zezwolić, ograniczyć czy zupełnie zabronić uprawy roślin genetycznie modyfikowanych na części...

14.07.2010

Więcej kompetencji dla rzeczników patentowych

Zmiany w zakresie kompetencji rzeczników patentowych, zasad wykonywania przez nich zawodu oraz rejestru kancelarii patentowych, przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach...

14.07.2010

Nowe standardy w ustawie o RTV

Pojęcie audiowizualnych usług na żądanie, procentowe gwarancje emisji utworów w języku polskim oraz ułatwienia dla niepełnosprawnych - to niektóre z przyjętych 13 lipca br. przez Radę Ministrów...

14.07.2010

Porządkująca nowelizacja, zagrożenia realne

W ustawie o zamówieniach publicznych określenie organ administracji rządowej zastąpić ma organ władzy publicznej. Według rządu to tylko zmiana porządkująca. Według przedsiębiorców jak najbardziej...

14.07.2010

E-ustawy i rozporządzenia będą bezpieczne w sieci

Rocznie notuje się kilkanaście ataków hakerów na rządowe witryny internetowe. Ataki są możliwe m.in. dlatego, że w wielu instytucjach rządowych używa się np. zdezaktualizowanego oprogramowania....

14.07.2010

Zmiany w podatkach dla usuwania skutków powodzi

Majowa i czerwcowa powódź wyrządziła tak ogromne szkody, że konieczne stało się wprowadzenie szczególnych rozwiązań prawnych, mających zagwarantować poszkodowanym niezbędną pomoc oraz uproszczone...

14.07.2010

Korzystne zmiany w ustawie o kontroli skarbowej

Od 1 lipca br. obowiązuje nowelizacja ustawy o kontroli skarbowej wprowadzająca zrównanie praw podatnika z organami w zakresie naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz możliwość...

14.07.2010

Za stalking do trzech lat więzienia

Uporczywe nękanie, czyli stalking, będzie zagrożony karą do trzech lat więzienia. Wpisanie takiego przestępstwa do Kodeksu karnego z zagrożeniem taką właśnie karą, zapowiedzieli we wtorek 13 lipca...

13.07.2010

Premier wydał nowy wykaz gmin i powiatów

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 29 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu gmin i powiatów wchodzących w skład województw ukazało się w Monitorze Polskim nr 48, poz. 65....

13.07.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski