Niepełnosprawni zagłosują przez pełnomocnika

W najbliższych wyborach prezydenckich osoby niepełnosprawne i starsze będą mogły oddać głos za pośrednictwem pełnomocnika. Umożliwia to nowelizacja ordynacji wyborczej z 2009 roku. Ministerstwo Spraw...

27.04.2010

Nowe prawo ułatwi kontakty rodziców z dziećmi

Rząd zaakceptował 27 kwietnia br. projekt przepisów, które mają zmienić zasady wykonywania orzeczeń sądowych, dotyczących kontaktów z dzieckiem w przypadku sporu na tym tle między jego opiekunami....

27.04.2010

Większa przejrzystość w spółkach Skarbu Państwa

Istnieje szansa na poprawę konkurencyjności gospodarki poprzez wprowadzenie transparentnego instrumentu ingerencji publiczno-prawnej w niektóre decyzje i działania spółek kapitałowych z udziałem...

26.04.2010

Sądy gospodarcze do likwidacji

Dotychczasowe sądy gospodarcze mają być przekształcone w wydziały sądów powszechnych. Taką zmianę przewiduje przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt zmian w Kodeksie postępowania...

26.04.2010

Zniesiono cenzus domicylu w wyborach do rad gmin

Prawo wybierania w wyborach do organów samorządu terytorialnego szczebla podstawowego przysługiwać będzie niezależnie od tego, czy wyborca widnieje w stałym rejestrze wyborców, czy nie. Taką zmianę...

24.04.2010

Adwokat wygrał z remontowaną autostradą

Katowicki adwokat Mariusz Fras, który odmówił zapłaty za przejazd remontowaną autostradą, wygrał kolejny proces z jej zarządcą, spółką Staleksport. Firma ma go przeprosić za bezprawne ograniczenie...

24.04.2010

Koniec z dyskryminacją w zasiłkach chorobowych

Wszyscy pracownicy za okres pobytu w szpitalu mają otrzymywać zasiłki chorobowe w wyskosci 80 proc. zarobków. O likwidacji dyskryminacji osób powyżej 50 roku życia, które obecnie dostają zasiłki w...

23.04.2010

Będzie przegląd stawek usług regulowanych

Rzecznicy patentowi będą mogli wchodzić w spółki z adwokatami, radcami prawnymi i biegłymi rewidentami. Takie same możliwości będą mieli doradcy podatkowi. Zmiany w tym zakresie przewiduje ustawa o...

21.04.2010

Więcej praw dla pracowników upadających firm

Gdy sąd zagraniczny ogłosi upadłość grupy kapitałowej w której skład wchodzi przedsiębiorca posiadający siedzibę w Polsce, jego pracownicy będą mogli otrzymać świadczenia z Funduszu Gwarantowanych...

19.04.2010

Przedsiębiorcy wolą oświadczenia od zaświadczeń

Zastępowanie wymaganych od podatnika zaświadczeń oświadczeniami oraz złagodzenie kar za przestępstwa skarbowe nieumyślne, bezskutkowe lub o mniejszej społecznej szkodliwości, to dobre propozycje...

19.04.2010