Producenci biopaliw znają już limity odliczeń

Minister Gospodarki ogłosił w Monitorze Polskim wartości opałowe oraz średnie ceny biokomponentów i paliw ciekłych za ostatnie cztery lata. Tym samym znane są już limity odliczeń od podatku...

19.07.2010

Pierwszy pozew zbiorowy z Piaseczna?

Prawdopodobnie pierwszy w Polsce pozew zbiorowy został złożony w poniedziałek w sądzie okręgowym w Warszawie w imieniu grupy mieszkańców Piaseczna najbardziej poszkodowanych w trakcie powodzi na...

19.07.2010

Zaległe porządki w rejestrach sądowych

Obecnie tysiące wpisów w rejestrach sądowych jest niezgodnych ze stanem rzeczywistym. Według szacunków Ministerstwa Sprawiedliwości nawet 170 tys. spółek prawa handlowego wpisanych w dawnym rejestrze...

19.07.2010

Nowe zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Od 16 lipca 2010 r., czyli z dniem wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązują nowe zasady dotyczące podnoszenia przez...

19.07.2010

Zmiany w wydawaniu decyzji środowiskowych

Możliwość zawieszenia postępowania na etapie przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko czy przeniesienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na inny podmiot, to tylko...

19.07.2010

Pozwy zbiorowe to ryzyko, czy ułatwienie dla firm?

Od dziś obowiązują przepisy o pozwach zbiorowych. W ocenie ekspertów z firmy doradczej Deloitte Legal przedsiębiorcy nie powinni lekceważyć tej nowej instytucji prawnej, w przeciwnym razie mogą się...

19.07.2010

Prawo karne w walce z przemocą domową

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie uchwalona w dniu 10 czerwca 2010 r., wprowadziła szereg zmian do Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego...

18.07.2010

Ułatwienia w obrocie jednostkami funduszy

Uczestnicy funduszy inwestycyjnych otwartych, jak i same fundusze będą mogli, dzięki obowiązującej od 17 lipca br. ustawie, sprawniej przeprowadzać operacje zbycia lub odkupienia jednostek...

18.07.2010

Pozwy zbiorowe już nie straszą

Już 19 lipca wejdą w życie przepisy ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Według ekspertów Kancelarii Prawniczej Deloitte Legal firmy nie powinny lekceważyć pozwów zbiorowych, jednak...

15.07.2010

Uproszczona rejestracja spółek zepsuje kodeks

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego otrzymała do zaopiniowania projekt zmian kodeksu spółek handlowych. Zakłada on wprowadzenie szczególnej procedury rejestrowania spółek z o. o., która byłaby...

15.07.2010

Komornik będzie mógł odmówić egzekucji

Wierzyciel dochodzący swojej należności musi się liczyć z odmową przeprowadzenia egzekucji, jeżeli zbyt duża odległość okaże się nieopłacalna dla komornika....

15.07.2010

Mniej biurokracji u jubilerów

Zmniejszenie biurokracji w branży złotniczo-jubilerskiej, podniesienie jej konkurencyjności oraz bezpieczeństwa obrotu wyrobami jubilerskimi - to główne założenia przyjętego na posiedzeniu 13 lipca...

15.07.2010