NSA: rektora obowiązuje zasada praworządności

Rektora państowej uczelni obowiązuje zasada praworządności, więc nie można akceptować sytuacji, że rektor wielokrotnie narusza przepisy i uczelnia nie może wydawać dyplomów ukończenia studiów -...

11.09.2013

Debata: biznes dla edukacji czy edukacja dla biznesu?

Dla zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstwa najważniejsi są ludzie. Coraz mniej osób w wieku produkcyjnym, emigracja, niedopasowanie kompetencyjne sprawiają, że firmy chcące się rozwijać...

10.09.2013

UMCS: wolny nabór na studia

Nie liczyło się, czy kandydat zdał maturę dobrze czy bardzo słabo. Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przeprowadził w tym roku eksperyment i zorganizował wolny...

10.09.2013

Przyśpieszone studia dla pracujących

Osoby pracujące, które podejmą naukę w szkole wyższej w skróconym trybie, mogą zostać zwolnione nawet z połowy programu kształcenia. Taka usługa ma ułatwić osobom dojrzałym dostęp do studiów wyższych...

10.09.2013

Krakowskie Targi Kariery na UJ

16 października 2013 roku na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, odbędzie się pierwsza edycja JOBS SPOT. Oprócz możliwości zapoznania się z ofertami...

09.09.2013

Gala Nagród Środowiska Studenckiego „ProJuvenes”

Wydarzenia

Misją ProJuvenes jest nagradzanie tych, którzy odznaczają się dobrą współpracą z młodzieżą, zwłaszcza ze studentami szkół wyższych. Gala Nagród Środowiska Studenckiego ProJuvenes to inicjatywa...

09.09.2013

II edycja programu stypendiów akademickich

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia prowadzi II edycję programu stypendialnego skierowanego do studentów pochodzących z małych miejscowości o utrudnionym dostępie do edukacji. O stypendia...

09.09.2013

Aby stres przed egzaminem nie przejął kontroli

Bezsenność, poczucie niepokoju, pustka w głowie, ból głowy, rozdrażnienie - stany znajome niemal wszystkim ludziom, związane z nieodłącznym towarzyszem życia i wszelkich ważnych wydarzeń: stresem....

09.09.2013

Studenci ze Wschodu na Uniwersytecie Opolskim

80 studentów ze Wschodu rozpoczęło naukę w Językowej Szkole Letniej, którą zorganizowało Centrum Partnerstwa Wschodniego przy Uniwersytecie Opolskim. Studenci mają nie tylko podszkolić znajomość...

09.09.2013

Kraków: wolne miejsca na studiach dziennych

Na krakowskich uczelniach rozpoczęła się wrześniowa rekrutacja. Maturzyści nadal mają szansę zapisać się na niektóre kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. Bezpłatnie studiować można...

09.09.2013

KUL: sytuacja finansowa uczelni jest stabilna

W artykule Gazety Wyborczej, dotyczącym sytuacji finansowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, znalazło się twierdzenie nieprawdziwe w postaci zdania: Choć lubelski uniwersytet jest...

09.09.2013

Każdy student ma prawo do ulgowych przejazdów

Rady miast nie mogą wprowadzać ograniczeń w korzystaniu przez studentów ze zniżek na publiczną komunikację. Prawo o szkolnictwie wyższym gwarantuje uprawnienie do ulgowych przejazdów transportem...

09.09.2013

Działalność w organizacjach studenckich wyróżnia

Jak młody człowiek może zainteresować dział HR swoją osobą, gdy nie posiada większego doświadczenia? Coca-Cola HBC Polska zwraca uwagę m. in. na zaangażowanie studenta w działalność organizacji...

07.09.2013

Studencie, skorzystaj z programu Erasmus!

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy...

07.09.2013

Wrześniowe spotkania z wykładowcami SWPS

Jaka jest rola prawnika we współczesnym świecie? Czy zwierzęta mają prawa? Czy w sieci na pewno jesteśmy anonimowi? we wrześniu kandydaci na studia prawnicze mogą wziąć udział w dyskusjach przy...

06.09.2013

Konferencja o problemach nauki i szkolnictwa wyższego

Wydarzenia

W dniach 16-17 września odbędzie się w Toruniu II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego. Jej organizacją zajmują się samorządy doktorantów i studentów...

06.09.2013

Czas na składnie wniosków o stypendium rektora

Studenci już powinni składać podania o przyznanie świadczenia za wyniki w nauce. Na niektórych uczelniach termin na złożenie podania o to świadczenie upływa już pod koniec września. We wniosku, poza...

06.09.2013